Jak zadeklarować narodowość śląską? Różne możliwości

1 kwietnia 2021 rozpoczął się Spis Powszechny, który jest obowiązkowy dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polski. Spis ten to także kolejna możliwość zadeklarowania narodowości śląskiej i języka śląskiego.

W bieżącym spisie można to zrobić w różnych konstelacjach, z których najważniejsze postaramy się teraz przybliżyć:

 • wyłącznie narodowość śląska i język śląski

 • narodowość śląska jako pierwsza w parze z inną i język śląski z innym językiem

 • narodowość śląska jako druga i język śląski z innym językiem.

Spis Powszechny tym razem polega głównie na internetowym samospisie, który przeprowadzamy na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: https://spis.gov.pl/

Spis z powodów pandemii został trwa do końca września 2021 roku, ale jeśli nie spiszesz się do końca kwietnia 2021, to mogą do Ciebie zadzwonić rachmistrzowie, abo dokonać spisu za Ciebie. Lepiej więc wybrać samospis internetowy, aby być pewnym wprowadzonych danych!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Uwaga! Spisujący jest proszony o spisanie wszystkich domowników, więc prosimy o przygotowanie także ich danych (np. PESEL) w celu sprawnego spisania wszystkich.

Opcja pierwsza: wyłącznie narodowość śląska i język śląski

Pytania o narodowość i język pojawiają się w dalszej części samospisu, po odpowiedzi na pytania dotyczące zamieszkania.

Jako pierwsze pojawi się pytanie o Twoją narodowość. Aplikacja podpowiada narodowość polską i narodowości ujęte w polskiej ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych. Aby wybrać narodowość śląską musisz zaznaczyć opcję inna i dopisać narodowość jako śląska. Narodowość śląska jest podpowiadana już po wpisania literki Ś, ale należy ją zatwierdzić.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: Ognisty Fajer

W kolejnym pytaniu zostaniesz zapytany o Czy odczuwasz przynależność do innego narodu. Jeśli czujesz się tylko Ślązakiem, zaznacz opcję nie, nie odczuwam.

W następnym pytaniu zostaniemy zapytani o język i także tu można wybrać wyłącznie śląski, jeśli zaznaczymy wyłącznie innym(i) niż polski. Śląski należy wpisać samemu analogicznie jak przy pytaniu o narodowość. Można podać więcej używanych języków.

Po tych pytaniach należy odpowiedzieć na pozostałe pytania, aby spis został uznany za ważny.

Uwaga! Jeśli nie dokonamy spisu do końca, to mamy 5 dni na uzupełnienie pozostałych danych. Po tym terminie zgłosi się do nas rachmistrz.

Opcja druga: narodowość śląska jako pierwsza w parze z inną i język śląski z innym językiem

Jeśli uważamy się przede wszystkim za Ślązaka, ale także za przedstawiciela innej narodowości, to możesz to także zaznaczyć w takiej kolejności. W pytaniu o narodowość wybierz opcję inna i wpisz narodowość śląska. W kolejnym pytaniu zaznacz, że poczuwasz przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej i wpisz jakiej. Może to być zarówno narodowość z polskiej ustawy jak i każda inna.

W tej opcji wybraliśmy przy pytaniu o język opcję łączoną z polskim, ale oczywiście możesz zaznaczyć także wyłączne posługiwanie się językiem śląskim w domu.

Również tutaj musisz odpowiedzieć na wszystkie pozostałe pytania, aby spis został uznany za ważny.

 

Opcja trzecia: narodowość śląska jako druga i język śląski z innym językiem.

Jeśli tożsamość śląska jest dla Ciebie mniej ważna od innych narodowości, ale poczuwasz także związek z tą grupą, to narodowość śląską możesz zaznaczyć jako drugą narodowość. W pytaniu o narodowość wybierz tę dla Ciebie najważniejszą (może to być narodowość podpowiadana lub jakakolwiek inna) a w kolejnym pytaniu o przynależność także do innego narodu zaznacz tak (proszę podać) i wpisz śląska.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Po tym pytaniu nastąpi pytanie o język domowy, w którym możesz podać posługiwanie się wyłącznie śląskim lub w powiązaniu z innymi językami, bądź używanie innych języków.

Także tutaj musisz odpowiedzieć na wszystkie pozostałe pytania, aby spis został uznany za ważny.

Zapraszamy do samospisu: https://spis.gov.pl/

 

Chcesz wesprzeć kampanię spisową? Zapraszamy na oficjalną zrzutkę: https://zrzutka.pl/a87tu3

Polecamy także ankiety Kamila Kotasa przeprowadził wśród znanych Ślązaków. Dotychczas odpowiedzieli:

Henryk Waniek: Potwierdzę swą śląską narodowość

Alojzy Lysko: Tożsamość jest siłą duchową regionu

Zbigniew Rokita: Zadeklaruję narodowość śląską oraz polską

Szczepan Twardoch: Śląska tożsamość wyrasta ze mnie samego

Marcin Melon: Byda deklarować norodowość ślōnsko

Henryk Jaroszewicz: Rozumiem i czuję, że jestem Ślązakiem

Wojciech Browarny: Śląskość jako tożsamość (post)narodowa

Artur Ganszyniec: Śląskość — filar mojej tożsamości

Dariusz Zalega: Postawię na narodowość śląską i polską

Joanna Rostropowicz: Zadeklaruję narodowość śląską i niemiecką

Aleksander Lubina: Naszkryflōm prowda

Tomasz Słupik: Zadeklaruję narodowość i język śląski

Klaudiusz Kaufmann: Wpisza nŏrodność ślōnskŏ

Monika Kassner: Zadeklaruję swoją śląskość

ks. Marek Uglorz: Śląska deklaracja

Arkadiusz Kuzio-Podrucki: Zadeklaruję narodowość śląską łączoną z polską

Wojciech Kostka: Zadeklaruję narodowość śląską łączoną z polską

Bernadeta Prandzioch: Śląskość jest dla mnie wyborem, ale i przywilejem

Tomáš Kočko: Zadeklaruję śląską i morawską narodowość

Anna Malchárková: Zadeklaruję przynależność do narodowości śląskiej

Petr Čichoň: Zadeklaruję tożsamość śląską

Eva Tvrdá: Zadeklaruję tożsamość śląską

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Jiří Grygar: Zadeklaruję narodowość śląską

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „Jak zadeklarować narodowość śląską? Różne możliwości

 • 22 kwiytnia 2021 ô 05:10
  Permalink

  Do się richtig tyz 2 niypolske jynzyki podać? Abo ino do kupy z polskim? Polskiego niy moga podać, bo go w dōma niy stosuja!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza