Tomasz Słupik: Zadeklaruję narodowość i język śląski

Czy w nadchodzącym spisie powszechnym zadeklaruję śląską tożsamość?

W nadchodzącym spisie powszechnym zadeklaruję narodowość śląską.

 Jeśli tak, to jaką (łączoną z inną narodowością czy samodzielną) i dlaczego?

Zadeklaruję tylko narodowość śląską, podobnie jak  zrobiłem to 10 i 20 lat temu. Wybór jest dla mnie oczywisty ponieważ rodzina, w której się wychowałem, jak również środowisko, w którym wzrastałem było śląskie. Reprezentowało charakterystyczny sposób myślenia, w którym tzw. duże identyfikacje zarówno polska, czy niemiecka były pewnym ograniczeniem lub historycznie kwestionowały śląską tożsamość dodając jej gębę prymitywnej lub prostackiej. Historyczna odrębność śląskiej wspólnoty z jej odmienną wrażliwością chociażby w stosunku do polskiej narracji historycznej to kolejny argument za wyborem śląskiej tożsamości. Perspektywa „dawnej kongresówki” w swym opisie historii pomija zupełnie śląski los związany ze zmieniającą się przynależnością państwową (Czechy, Austria, Niemcy), industrializacją, która w XIX wieku na ziemiach górnośląskich doprowadziła do rewolucyjnych przemian struktury społecznej, wyłonienia się nowych modeli życia zarówno zbiorowego czy też indywidualnego. Na Górnym Śląsku nowoczesność zawitała dużo wcześniej niż na historycznych ziemiach polskich, co miało swoje radykalne konsekwencje w rozumieniu wyłaniającego się zmodernizowanego świata społecznego i ekonomicznego. Przykładów różnic pomiędzy górnośląską wrażliwością, a jej niemieckimi, czy też polskimi odpowiednikami można by wymieniać bez liku. Oprócz wielu racjonalizacji, które można przy tej okazji konstruować, dla mnie wybór przynależności etnicznej jest również wyborem serca. I tym przy wypełnianiu formularza spisowego będę się kierował. W końcu tożsamość etniczna to subiektywna decyzja, gdzie kwestie namiętności i emocji odgrywają niepoślednią rolę.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  O językowych mitach, Kochanowskim i ślōnskij gŏdce

Czy zadeklaruję używanie języka śląskiego?

Tak zadeklaruje używanie języka śląskiego. W moim konkretnym przypadku wymagać to będzie sporego wysiłku. W dzieciństwie i wczesnej młodości bowiem język śląski był na pierwszym miejscu. Później coraz mocniej zaczęła zastępować go polszczyzna. Jest nad czym popracować. Jest to na pewno wyzwanie. Ja akurat bardzo lubię wyzwania.

 

Tomasz Słupik – fot. Małgorzata Myśliwiec

Tomasz Słupik – doktor politologii, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się historią idei, ze szczególnym uwzględnieniem epoki nowożytnej oraz rosyjskiej myśli społeczno-politycznej XIX i XX wieku. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest przede wszystkim filozofia polityczna. Znawca historii, kultury i współczesnych stosunków narodowościowych na Górnym Śląsku. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych z tej dziedziny. W tym między innymi: „Wyznania Górnoślązaka czyli sięgnąć niemożliwego”, Sosnowiec 2008 oraz „Narody i nacjonalizm na Górnym Śląsku w XX wieku”, Toruń 2008. Współautor wraz z dr Małgorzatą Myśliwiec badań na temat aktywności politycznej mieszkańców województwa śląskiego w latach 2009 i 2010. Współredaktor książki poświęconej problematyce sprawiedliwości zatytułowanej „Sprawiedliwość w kulturze europejskiej”, Katowice 2011.

Publicysta i komentator życia politycznego w ogólnopolskich i regionalnych mediach m. in. Dzienniku Zachodnim, Gazecie Wyborczej, TVP, TVP Info, TVN 24, Polsat News, TV Silesia, Sfera TV, Radiu Katowice, Radiu TOK FM, PAP, miesięcznikach: „Polityka” „Fabryka Silesia” i „Śląsk”.

Powyższy tekst jest odpowiedzią na ankietę portalu Wachtyrz.eu, w której Kamil Kotas przepytuje znanych Ślązaków czy i dlaczego zadeklarują w nadchodzącym spisie powszechnym śląską tożsamość oraz używanie języka śląskiego.

Dotychczas odpowiedzieli:

Dej pozōr tyż:  Łowy na wilki ze starych map i muzykant ze Zgonia w pułapce

Henryk Waniek: Potwierdzę swą śląską narodowość

Alojzy Lysko: Tożsamość jest siłą duchową regionu

Zbigniew Rokita: Zadeklaruję narodowość śląską oraz polską

Szczepan Twardoch: Śląska tożsamość wyrasta ze mnie samego

Marcin Melon: Byda deklarować norodowość ślōnsko

Henryk Jaroszewicz: Rozumiem i czuję, że jestem Ślązakiem

Wojciech Browarny: Śląskość jako tożsamość (post)narodowa

Artur Ganszyniec: Śląskość — filar mojej tożsamości

Dariusz Zalega: Postawię na narodowość śląską i polską

Joanna Rostropowicz: Zadeklaruję narodowość śląską i niemiecką

Aleksander Lubina: Naszkryflōm prowda

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Tomasz Słupik: Zadeklaruję narodowość i język śląski

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza