Słōż sie swojã włŏsnõ gazytã na mobilniŏku!

Bez ôstatnie lata prziwykli my do Facebooka i to stamtōnd bierymy wiadōmości. Niynojlepsze informacyje, co płynōm ôd marca 2018 z tyj firmy kŏżōm zastanowić sie, jeźli je syns trzimać kōnto na tym portalu, jak sami prziznali sie, iże jak sie mŏ u nich kōnto, to pewnikym nasze informacyje prywatne ftoś kejś sie wziōn.

Możno i niy trza zarŏz kasować kōnta, ale dobrze je zabezpieczyć i pōmyśleć tyż nad inkszōm sprawōm. Facebook używŏ algorytmu, żeby pokazować ludziōm posty jejich znajōmych i fanpejdzōw, co ôni im przajōm. Beztōż z wiadōmości pokazujōm nōm sie ino niykere, co mogōm nŏs interesować. Skuli tego dobrze wejzdrzeć na RSS.

RSS to sprawdzōnŏ internetowŏ technologijŏ czytaniŏ wiadōmości we internecie. Mōmy jakiś blog, co go radzi czytōmy? Chcymy dycki dostŏwać wiadōmości ze jakigoś serwisu zarŏz po ôpublikowaniu? Mogymy je abōnować bez RSS. Wachtyrz tyż mŏ taki strumiyń, a jego adresa to:

http://wachtyrz.eu/feed/

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

To feed to je standardowe ôznaczynie RSS we serwisach, co fungujōm we technologiji WordPress. Wejzdrzijcie na inksze lokalne serwisy:

Niy trzeba zarŏz cołkigo serwisu abōnować. Na Wachtyrzu idzie dostŏwać artykuły ino z tych kategoryji, co nŏs interesujōm:

Dej pozōr tyż:  Stanisław Neblik: Wiersz

Do programōw do czytaniŏ wiadōmości idzie importować zbiory OPML. Take zbiory sōm po to, żeby niy trza było wpisować strōny za strōnōm, ino zarŏz abōnować pŏrã strōn w jednyj chwili. Beztōż narychtowali my przikładowy taki zbiōr. Idzie go zebrać, wciepnōńć do swojigo wybranego programu i sprawdzić, czy RSS nōm pasujōm. Potym idzie tyż skasować te strumiynie, co nōm sie niy podobajōm abo dodać inksze. We zbiorze mōmy:

  • Ślōnsk: Wachtyrz, Zwrot.cz, Gorolweb.cz, Onet Śląsk, Onet Opole, iDNES Ostrava, Silesia News, Wochenblatt
  • Ôkolica: Gazeta.pl, Rzeczpospolita, iDNES, Kafkadesk
  • Świat: Gazeta.pl Świat, Rzeczpospolita Świat
  • Inksze: Bankier.pl, Next.Gazeta.pl, Sport.pl
  • Ślōnske blogi: Blogi na Wachtyrzu, Chop w kuchni, oschl.wordpress.com, Inkszo.pl, bele kaj, Tuudi.net, Odkrywając Śląsk, Na krańcu Królestwa, Górny Śląsk wg Marasa, Utrŏpy Micyny

Zbiōr OPML idzie ściōngnōńć sam: rsswachtyrz.opml

Używanie RSS je bardzo kōmfortowe. Wszyjske wiadōmości mōmy w jednym miejscu i nic niy tracymy. Idzie je przeglōndać na mobilniŏku i na kōmputrze, a do tego używŏ sie ekstra programōw.

Na strōnie, na Androidzie, na iOS:

Feedly

Wersyjŏ na Android we sklepie Google Play

Feedly to je absolutny lider we świecie RSS. Na mobilniŏku zebierōmy aplikacyjõ ze sklepu i mogymy abo dodŏwać strumiynie, co już sōm dostympne, abo swoje. Mogymy nawet importować swōj zbiōr OPML. Idzie to samo zrobić bez strōnã. Jak sie kliknie w tyn trybik nad wykŏzym abōnowanych strōn, pokŏże nōm sie strōna ze sztelōnkami i z prawyj strōny na wiyrchu je knefel „Import Opml”.

Dej pozōr tyż:  Bajka o fynchelkach
Wersyjŏ www serwisu Feedly
Wersyjŏ www serwisu Feedly
Feedly na Androidzie
Feedly na Androidzie

Na Android:

Jak sie niy chce ôtwiyrać nowego kōnta nikaj, to idzie tyż użyć bez przikłŏd aplikacyje RSS Reader i dō nij zaimportować abo wpisać strumiynie. Funguje tak samo.

Na kōmputer (Windows, Linux, Mac):

QuiteRSS – nojlepszy chyba program do czytaniŏ wiadōmości. Idzie w nim nasztalować swoje skrōty tastatury, idzie czytać we samym programie abo tyż we przeglōndarce systymowyj.

Program QuiteRSS
Program QuiteRSS

RSSOwl – te same funkcyje, co QuiteRSS.
Mozilla Thunderbird, program do czytaniŏ poczty Email, tyż poradzi czytać RSS.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza