Spōmōż Wachtyrza

Spōmŏgać nŏs idzie bez bezpostrzedni przelyw bankowy abo bez PayPal. Idzie zapłacić rŏz abo idzie dociepować sie rŏz na miesiōnc, beztōż radzi by my byli, jakbyście pōmyśleli ô takij formie. Niy mŏ znaczyniŏ srogość kwoty, co niōm nŏs spōmożecie – bydymy bez miary wdziynczni. Bardzo dziynkujymy.

Spōmōżcie przelewym:

76 1140 2004 0000 3102 4841 4200
Silesia Progress
ul. Wodna 9, 46-045 Kotórz Mały
Tytułym: Wachtyrz.eu

Dlŏ tych, co majōm kōnto w bankach spoza Polski:

IBAN: PL 76 1140 2004 0000 3102 4841 4200

Kod BIC / SWIFT: BREXPLPWMBK

Bankleitzahl/Short Code: 11402004

Silesia Progress
ul. Wodna 9, 46-045 Kotórz Mały
Tytułym: Wachtyrz.eu

Spōmōżcie bez PayPal:

Spōmōżcie bez Patronite.pl:

 

Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo