Moc kultury #27: Spis powszechny 2021? Naszkryflōm prowda!

Aleksander Lubina
Moc kultury

Spis powszechny 2021?  Naszkryflōm prowda!

We spisie powszechnym 2021  naszkryflōm prowda – narodowość: śląska, a dokładnie to jestem Górnoślązakiem (Ślązakiem i Niemcem), ale napiszę narodowość śląska, bo to prŏwda.

Ôd cudzych żech sie moc naumiał – dobrego i niedobrego, nale jym pō naszymu, patrza pō naszymu, myśla pō naszymu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Na Wilijŏ siymiyniotka i moczka, gyszynk na geburstag, do szkoły tyta…

Widza architektura: familoki i kamienice, kościoły i pałace, nawet kościoły, koszary i więzienia zbudowano przed 1945 – ôbcy, cudzy ino cegly podŏwali.

Widza muzea, a tam…

Czitōm kningi po angielskiymu, po niymieckiymu, po francuskiymu, a tam inny świat…

We szkole, niy wia poczamu, nale ô nŏs same cygaństwa. Czas to zmienić. Czas na szkoła, kaj godka (i niemiecki) niy bydzie zawodzać.

Nasze piniōndze sōm dō nŏs, niy do cyganōw a kradzież.

Niy chca cyganiōnej szkoły, nie chca nazioli we kościele katolickim i sorōniowej TV – beztōż powiym prŏwda: Jestem Ślązakiem. Dla mnie to ważne.

 

Redakcja Wachtyrza poleca także zrzutkę na promocję spisu: https://zrzutka.pl/spispowszechny
Dej pozōr tyż:  Piotr Zdanowicz: Prawda po polsku - czyli „Cycero, gdyby jeszcze żył…” #1

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Jedyn kōmyntŏrz ô „Moc kultury #27: Spis powszechny 2021? Naszkryflōm prowda!

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza