Eva Tvrdá: Zadeklaruję tożsamość śląską

Czy w czasie zbliżającego się spisu ludności zadeklaruję swoją śląską tożsamość?

Oczywiście, zadeklaruję.

Jeśli tak, to jaką (połączoną z inną narodowością czy samą) i dlaczego?

Zadeklaruję tożsamość śląską bez połączenia z inną narodowością, ponieważ odpowiada to mojemu wewnętrznemu nastawieniu. Czuję się związana ze Śląskiem, ze śląskimi przodkami, lubię śląski krajobraz i język, szanuję trudny rozwój kulturowy, przyjmuję go i swoją pracą staram się nawiązywać do tych, którzy pracowali tutaj przede mną. Jest to trudne, jednak widzę sens dalszego rozwoju i postępu, pomimo że warunki są bardzo trudne. Ciągle szukam i znajduję Dyskretny urok Śląska: ” Śląsk zawsze był ziemią od nikogo i od każdego. Zależało to tylko od tych, którzy starali się tutaj żyć”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Eva Tvrdá – nauczycielka, pisarka z czeskiego Śląska – z Kraiku Hulczyńskiego. Uznanie przyniosła jej śląska trylogia (Dědictví, Třešňovou alejí, Okna do pokoje), z której w Polsce ukazało się na razie “Dziedzictwo“. Po polsku wydawnictwo SilesiaProgress wydało też jej książkę “Dyskretny urok Ślaska“.

Powyższy tekst jest odpowiedzią na ankietę portalu Wachtyrz.eu, w której bohemistka Anna Musioł wraz z Kamilem Kotasem przepytują znanych Ślązaków z Republiki Czeskiej czy i dlaczego zadeklarują w nadchodzącym spisie powszechnym śląską tożsamość.

Odpowiedzieli:

Tomáš Kočko: Zadeklaruję śląską i morawską narodowość

Anna Malchárková: Zadeklaruję przynależność do narodowości śląskiej

Petr Čichoň: Zadeklaruję tożsamość śląską

Wersje czeskojęzyczne:

Tomáš Kočko se přihlási ke slezské a moravské národnosti

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 29.01.2023

Anna Malchárková: Hlásím se k národnosti slezské

Petr Čichoň: Přihlásím se ke slezské identitě

Jiří Grygar: Přihlásím se ke slezské národnosti

Analogiczną ankietę Kamil Kotas przeprowadził wśród Ślązaków żyjących w granicach RP. Dotychczas odpowiedzieli:

Henryk Waniek: Potwierdzę swą śląską narodowość

Alojzy Lysko: Tożsamość jest siłą duchową regionu

Zbigniew Rokita: Zadeklaruję narodowość śląską oraz polską

Szczepan Twardoch: Śląska tożsamość wyrasta ze mnie samego

Marcin Melon: Byda deklarować norodowość ślōnsko

Henryk Jaroszewicz: Rozumiem i czuję, że jestem Ślązakiem

Wojciech Browarny: Śląskość jako tożsamość (post)narodowa

Artur Ganszyniec: Śląskość — filar mojej tożsamości

Dariusz Zalega: Postawię na narodowość śląską i polską

Joanna Rostropowicz: Zadeklaruję narodowość śląską i niemiecką

Aleksander Lubina: Naszkryflōm prowda

Tomasz Słupik: Zadeklaruję narodowość i język śląski

Klaudiusz Kaufmann: Wpisza nŏrodność ślōnskŏ

Monika Kassner: Zadeklaruję swoją śląskość

ks. Marek Uglorz: Śląska deklaracja

Arkadiusz Kuzio-Podrucki: Zadeklaruję narodowość śląską łączoną z polską

Wojciech Kostka: Zadeklaruję narodowość śląską łączoną z polską

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza