Arkadiusz Kuzio-Podrucki: Zadeklaruję narodowość śląską łączoną z polską

Czy w nadchodzącym spisie powszechnym zadeklaruje Pan śląską tożsamość?

  1. tak, zadeklaruję śląską, choć…

Jeśli tak, to jaką (łączoną z inną narodowością czy samodzielną) i dlaczego?

2. tak, łączoną z polską, ponieważ…

Czy zadeklaruje Pan używanie języka śląskiego?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

3. nie, gdyż…

wyjaśnienie:

1) …choć nie urodziłem się na Śląsku, a w Toruniu, we wspaniałym mieście Mikołaja Kopernika. Są tacy dla których ten fakt dyskwalifikuje mnie, jako mogącego się wypowiadać w śląskich sprawach. Dla ich wiedzy przypomnę, że gdy w 1254 r. Zakon NMP Domu Niemieckiego zakładali Toruń, to pierwsi  mieszczanie pochodzili ze Śląska, a i korzenie rodziny Mikołaja Kopernika są także śląskie. Moja mama urodziła się  nieopodal Brzegu nad Odrą, gdzie mamy wspaniały Zamek Piastów, zwany śląskim Wawelem. Mój ojciec urodził się w Czortkowie, gdzie nie opodal na wschód była granica II RP.

Z takimi korzeniami w wielu miejscach zatem mogę być u siebie, choć… są tacy co mierzą ilość krwi w krwi – spotkałem ich na swej drodze – a takie działanie bardzo źle mi się kojarzy i wiem czym się w latach 1939-1945 skończyło. Myślę, też że Śląskowi i współczesnym mieszkańcom tej ziemi coś po mnie jednak dobrego zostanie, mimo zbyt małej – wg niektórych – ilości krwi w krwi.

2) … ponieważ zostałem wychowany przez rodziców jako Polak.

3) …gdyż znam zaledwie kilka, może kilkanaście słów. To zdecydowanie za mało aby deklarować  umiejętność mówienia po śląsku.

Dej pozōr tyż:  Marsz na Zgoda 2023

Jako historyk, mogę jedynie dodać, że mieszkańcy Śląska, jakiekolwiek by korzenie nie mieli, mają prawo do dumy z Historii Śląska, bogatej różnorodnej i fascynującej.

dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki – doktor nauk humanistycznych, historyk i publicysta. Jego zainteresowania skupiają się na heraldyce oraz dziejach śląskiej arystokracji i szlachty. Autor m.in. monografii poświęconych rodom: Henckel von Donnersmarck, Schaffgotsch, Tiele-Winckler, Schaffgotsch, Hohenlohe, Mieroszewski, Hochberg, Wrochem.

Zdjęcie: http://cekus.pl

 

Powyższy tekst jest odpowiedzią na ankietę portalu Wachtyrz.eu, w której Kamil Kotas przepytuje znanych Ślązaków czy i dlaczego zadeklarują w nadchodzącym spisie powszechnym śląską tożsamość oraz używanie języka śląskiego.

Dotychczas odpowiedzieli:

Henryk Waniek: Potwierdzę swą śląską narodowość

Alojzy Lysko: Tożsamość jest siłą duchową regionu

Zbigniew Rokita: Zadeklaruję narodowość śląską oraz polską

Szczepan Twardoch: Śląska tożsamość wyrasta ze mnie samego

Marcin Melon: Byda deklarować norodowość ślōnsko

Henryk Jaroszewicz: Rozumiem i czuję, że jestem Ślązakiem

Wojciech Browarny: Śląskość jako tożsamość (post)narodowa

Artur Ganszyniec: Śląskość — filar mojej tożsamości

Dariusz Zalega: Postawię na narodowość śląską i polską

Joanna Rostropowicz: Zadeklaruję narodowość śląską i niemiecką

Aleksander Lubina: Naszkryflōm prowda

Tomasz Słupik: Zadeklaruję narodowość i język śląski

Klaudiusz Kaufmann: Wpisza nŏrodność ślōnskŏ

Monika Kassner: Zadeklaruję swoją śląskość

ks. Marek Uglorz: Śląska deklaracja

Analogiczną ankietę Kamil Kotas przeprowadził wśród Ślązaków żyjących w granicach RP. Dotychczas odpowiedzieli:

Tomáš Kočko: Zadeklaruję narodowość morawską i śląską

Anna Malchárková: Zadeklaruję przynależność do narodowości śląskiej

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 29.01.2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza