Alojzy Lysko: Tożsamość jest siłą duchową regionu

Alojzy Lysko dla Wachtyrza: Tożsamość jest siłą duchową regionu. Język jest fundamentem tożsamości.

 1. Czy w spisie zadeklaruję tożsamość śląską? Tak! Uczynię to, bo gdybym postąpił inaczej, zaparłbym się swojej Ojczyzny Śląskiej. Tożsamość jest siłą duchową regionu i moja postawa musi wzmacniać tę siłę a przez to wzmacniać naszą wspólnotę regionalną, podkreślać naszą podmiotowość. Im więcej nas będzie, tym mocniejszy będzie nasz głos w ważnych sprawach regionu, tym bardziej inni będą nas szanować.
 2. Czy zadeklaruję tożsamość śląską samodzielną czy łączoną? Kto stoi przy prawdzie, jest wierny sobie i przodkom oraz Ojczyźnie Śląskiej, odważnie zadeklaruje tożsamość tylko śląską. Nie pozwoli zwieść się pokrętnym treściom formularza spisowego, który każe szukać narodowości śląskiej pod pozycją: inna i w tej innej nie znajdzie słowa śląska, więc ją musi dopisać. Tożsamość jest świadomością siebie, więc nie wolno ją okłamywać i ją zatruwać, nie wolno się też sprzedawać za parę marnych srebrników. Tożsamość to szczerość i odwaga.
 3. Czy zadeklaruję używanie języka śląskiego? Język jest fundamentem tożsamości. Jeśli żyje język – żyje naród, żyje jego duch, toczą się jego dzieje, trwa kultura. Jeśli umiera język – umiera całe jego dziedzictwo, niknie wszystko, co ten naród stworzył. Dlatego wszyscy Górnoślązacy winni zadeklarować używanie języka śląskiego w mowie i piśmie, na co dzień i od święta, w domu i publicznie – zawsze i wszędzie. I ja tak uczynię.
Dej pozōr tyż:  Tomasz Kamusella: Premonition - The Kremlin’s Quest to Destroy Ukrainian Language and Culture
Alojzy Lysko – fot. gryfnie.com

Alojzy Lysko – nestor górnośląskich regionalistów, były nauczyciel, samorządowiec i parlamentarzysta. Laureat Nagrody im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”. Autor wielu publikacji popularyzujących historię Górnego Śląska – szczególną popularnością cieszy się jego seria “Duchy Wojny” (dotychczas ukazało się 8. części).

 

Powyższy tekst jest odpowiedzią na ankietę portalu Wachtyrz.eu, w której Kamil Kotas przepytuje znanych Ślązaków czy i dlaczego zadeklarują w nadchodzącym spisie powszechnym śląską tożsamość oraz używanie języka śląskiego.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „Alojzy Lysko: Tożsamość jest siłą duchową regionu

 • 16 lutego 2022 ô 11:23
  Permalink

  Należy brać przykład i korzystać z dorobku oraz dośwoadczenia.

  Ôdpowiydz
 • 5 marca 2021 ô 00:28
  Permalink

  Mom tyn Luxus, co styknie Mi ino gymba otworzic a niy na lewo a Prawo deklarowac coch Oberschlesier (Abo WE nomynkulaturze Wielgopolokōw Hanys, Volksdeutsch, ukryto opcYjo niymiecko). Bezto podowōm ślōnsko i niymiecko. Prywatnie bezma Ino rzōndza Po ślōnsku a niymiecku. Polskigo, to Zech sie WE szkole niy uczōl, Bo dlo mie polski je bardzo niynaturalny ejzli chodzi o fonetyka slowiansko tyj czynsci Europy. O kanōnie lektōr, ftory mo w rzici Ślōnsko Literatura, nolezy spomniec, ze je plac dlo nawet Goethego, Ale dlo Gōrnoślōnzokōw, Niymieckigo piōra, toli ze slawophonicznymi miōnami A’la Bienek, Janosch to JUZ nima. Niystety Ślōnski i Niymiecki, sōm bez RP tympione metodami miynkimi. Mniyjszości Narodowe na G/Ś siedzōm WE jednyj tōnōncy lajbie, a jij manszaft je sklucany bez Warszawa! Niyprzijociel, to niy Ślōnzok inkszego strumiynia narodowosciowego, Ale Warszawa! Gōrnoślōnzoki rostomajtych strumiyni narodowościowych to Durch jedyn Lud (Volk) Gōrnoślōnski. A od Polokōw, to sie my Ślōnzoki mogymy jednego nauczyc (toli tyz na ich blyndach!), Mianowicie tego Jak WE trudnYch czasach flegowac, rozwijac jynzyk a tozsamośc swojij Ludu. Richtig fajny idyj stōm anketōm! Zech je gyszpant nostampnych respondyntōw. DziYnkujã!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza