Alojzy Lysko: Tożsamość jest siłą duchową regionu

Alojzy Lysko dla Wachtyrza: Tożsamość jest siłą duchową regionu. Język jest fundamentem tożsamości.

 1. Czy w spisie zadeklaruję tożsamość śląską? Tak! Uczynię to, bo gdybym postąpił inaczej, zaparłbym się swojej Ojczyzny Śląskiej. Tożsamość jest siłą duchową regionu i moja postawa musi wzmacniać tę siłę a przez to wzmacniać naszą wspólnotę regionalną, podkreślać naszą podmiotowość. Im więcej nas będzie, tym mocniejszy będzie nasz głos w ważnych sprawach regionu, tym bardziej inni będą nas szanować.
 2. Czy zadeklaruję tożsamość śląską samodzielną czy łączoną? Kto stoi przy prawdzie, jest wierny sobie i przodkom oraz Ojczyźnie Śląskiej, odważnie zadeklaruje tożsamość tylko śląską. Nie pozwoli zwieść się pokrętnym treściom formularza spisowego, który każe szukać narodowości śląskiej pod pozycją: inna i w tej innej nie znajdzie słowa śląska, więc ją musi dopisać. Tożsamość jest świadomością siebie, więc nie wolno ją okłamywać i ją zatruwać, nie wolno się też sprzedawać za parę marnych srebrników. Tożsamość to szczerość i odwaga.
 3. Czy zadeklaruję używanie języka śląskiego? Język jest fundamentem tożsamości. Jeśli żyje język – żyje naród, żyje jego duch, toczą się jego dzieje, trwa kultura. Jeśli umiera język – umiera całe jego dziedzictwo, niknie wszystko, co ten naród stworzył. Dlatego wszyscy Górnoślązacy winni zadeklarować używanie języka śląskiego w mowie i piśmie, na co dzień i od święta, w domu i publicznie – zawsze i wszędzie. I ja tak uczynię.
Dej pozōr tyż:  Bartodziej & Soika: Cyryl i metody
Alojzy Lysko – fot. gryfnie.com

Alojzy Lysko – nestor górnośląskich regionalistów, były nauczyciel, samorządowiec i parlamentarzysta. Laureat Nagrody im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”. Autor wielu publikacji popularyzujących historię Górnego Śląska – szczególną popularnością cieszy się jego seria “Duchy Wojny” (dotychczas ukazało się 8. części).

 

Powyższy tekst jest odpowiedzią na ankietę portalu Wachtyrz.eu, w której Kamil Kotas przepytuje znanych Ślązaków czy i dlaczego zadeklarują w nadchodzącym spisie powszechnym śląską tożsamość oraz używanie języka śląskiego.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „Alojzy Lysko: Tożsamość jest siłą duchową regionu

 • 16 lutego 2022 ô 11:23
  Permalink

  Należy brać przykład i korzystać z dorobku oraz dośwoadczenia.

  Ôdpowiydz
 • 5 marca 2021 ô 00:28
  Permalink

  Mom tyn Luxus, co styknie Mi ino gymba otworzic a niy na lewo a Prawo deklarowac coch Oberschlesier (Abo WE nomynkulaturze Wielgopolokōw Hanys, Volksdeutsch, ukryto opcYjo niymiecko). Bezto podowōm ślōnsko i niymiecko. Prywatnie bezma Ino rzōndza Po ślōnsku a niymiecku. Polskigo, to Zech sie WE szkole niy uczōl, Bo dlo mie polski je bardzo niynaturalny ejzli chodzi o fonetyka slowiansko tyj czynsci Europy. O kanōnie lektōr, ftory mo w rzici Ślōnsko Literatura, nolezy spomniec, ze je plac dlo nawet Goethego, Ale dlo Gōrnoślōnzokōw, Niymieckigo piōra, toli ze slawophonicznymi miōnami A’la Bienek, Janosch to JUZ nima. Niystety Ślōnski i Niymiecki, sōm bez RP tympione metodami miynkimi. Mniyjszości Narodowe na G/Ś siedzōm WE jednyj tōnōncy lajbie, a jij manszaft je sklucany bez Warszawa! Niyprzijociel, to niy Ślōnzok inkszego strumiynia narodowosciowego, Ale Warszawa! Gōrnoślōnzoki rostomajtych strumiyni narodowościowych to Durch jedyn Lud (Volk) Gōrnoślōnski. A od Polokōw, to sie my Ślōnzoki mogymy jednego nauczyc (toli tyz na ich blyndach!), Mianowicie tego Jak WE trudnYch czasach flegowac, rozwijac jynzyk a tozsamośc swojij Ludu. Richtig fajny idyj stōm anketōm! Zech je gyszpant nostampnych respondyntōw. DziYnkujã!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza