Wojciech Kostka: Zadeklaruję narodowość śląską łączoną z polską

Czy w nadchodzącym spisie powszechnym zadeklaruję śląską tożsamość? Jeśli tak, to jaką (łączoną z inną narodowością czy samodzielną) i dlaczego?

W nadchodzącym spisie powszechnym zadeklaruję narodowość śląską łączoną z polską. Czyli odwrotnie do mojej deklaracji sprzed dziesięciu lat. Głównym powodem tej zmiany jest moje dojrzewanie do śląskości związane z pracą za granicą, co pozwoliło mi spojrzeć na moją tożsamość z szerszej perspektywy i w oderwaniu od wszechogarniającej kultury polskiej. Dopiero żyjąc w Irlandii zdałem sobie sprawę, jak mocno tożsamościowo różnię się od znakomitej większości Polonii z jaką przyszło mi się zetknąć i jak słabo przemawiają do mnie pieczołowicie kultywowane przez organizacje polonijne atrybuty polskości. Nie przemawiały do mnie opowieści o płaczących wierzbach pośród mazowieckich pól, a potrafiłem się wzruszyć słuchając młodych raperów śpiewających o ich miłości do Śląska. Zacząłem coraz częściej gŏdać do moich bajtli znajdując wielką radość w ich nieświadomym coraz częstszym używaniu naszyj gŏdki. Z czasem odkryłem też bujnie rozwijający się świat śląskiej literatury z książkami Twardocha na czele. W efekcie zacząłem organizować festiwal śląsko-irlandzki w Rudzie Śląskiej i zagłębiać się w nowoodkrywaną śląskość. Jednym słowem, musiałem wyemigrować żeby powrócić do mojego prawdziwego heimatu.

Czy zadeklaruje Pan używanie języka śląskiego?

Ja, bo gŏdōm do moi frelki i bajtli. No i corŏz czyńścij prōbuja tyż w tym jynzyku pisać. To ôstanie idzie jednak richtich ciynżko, bo za bajtla niy było jak sie tego nauczyć, a w polski szkole musioł żech gŏdać czysto po polsku. Beztoż fest sie raduja, że sōm teraz takie specyjalisty jak Grzegorz Kulik, co na naszo gŏdka przekłŏdajōm światowo literatura i dajōm ji drugie życie, co by my mōgli niy yno gŏdać ale i czytać po naszymu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  O zjawach, odkupieniu i kobiecej sile

 

dr Wojciech Kostka – pochodzący z tradycyjnej, wielopokoleniowej rodziny górniczej, doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu w Nottingham, dyrektor Festiwalu PolskaÉire w Rudzie Śląskiej. Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, a na co dzień koordynator zamówień publicznych w Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w Dublinie.

 

Powyższy tekst jest odpowiedzią na ankietę portalu Wachtyrz.eu, w której Kamil Kotas przepytuje znanych Ślązaków czy i dlaczego zadeklarują w nadchodzącym spisie powszechnym śląską tożsamość oraz używanie języka śląskiego.

Dotychczas odpowiedzieli:

Henryk Waniek: Potwierdzę swą śląską narodowość

Alojzy Lysko: Tożsamość jest siłą duchową regionu

Zbigniew Rokita: Zadeklaruję narodowość śląską oraz polską

Szczepan Twardoch: Śląska tożsamość wyrasta ze mnie samego

Marcin Melon: Byda deklarować norodowość ślōnsko

Henryk Jaroszewicz: Rozumiem i czuję, że jestem Ślązakiem

Wojciech Browarny: Śląskość jako tożsamość (post)narodowa

Artur Ganszyniec: Śląskość — filar mojej tożsamości

Dariusz Zalega: Postawię na narodowość śląską i polską

Joanna Rostropowicz: Zadeklaruję narodowość śląską i niemiecką

Aleksander Lubina: Naszkryflōm prowda

Tomasz Słupik: Zadeklaruję narodowość i język śląski

Klaudiusz Kaufmann: Wpisza nŏrodność ślōnskŏ

Monika Kassner: Zadeklaruję swoją śląskość

ks. Marek Uglorz: Śląska deklaracja

Arkadiusz Kuzio-Podrucki: Zadeklaruję narodowość śląską łączoną z polską

Analogiczną ankietę Kamil Kotas przeprowadził wśród Ślązaków żyjących w granicach RP. Dotychczas odpowiedzieli:

Tomáš Kočko: Zadeklaruję narodowość morawską i śląską

Anna Malchárková: Zadeklaruję przynależność do narodowości śląskiej

Petr Čichoň: Zadeklaruję tożsamość śląską

Dej pozōr tyż:  „Regiolucjonista” w polskim rządzie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza