Tomáš Kočko: Zadeklaruję śląską i morawską narodowość

W czasie spisu ludności zgłoszę przynależność do narodowości morawskiej i śląskiej. Dokładnie w tej kolejności. Jestem Morawcem ze Śląska, Frydek – Mistek, skąd pochodzę, leży dokładnie na granicy Śląska i Moraw a Śląsk Cieszyński jest moją małą ojczyzną. Niemniej jednak Morawy, gdzie skończyłem studia, ożeniłem się, spłodziłem dzieci, gdzie żyję i pracuję, stały się dla mnie domem.

Śląsk i Morawa – wspólna sprawa! 🙂

Tomáš Kočko – fot. kocko.cz

Tomáš Kočko – morawsko-śląski muzyk, lider zespołu folkowego Tomáš Kočko & Orchestr. Jego twórczość muzyczna w znacznej części czerpie inspiracje z morawskich i śląskich podań ludowych, szczególnie z podań o zbójniku Ondraszku. Opiera się też na twórczości Ladislava Nezdařila, poety tworzącego w gwarze górali beskidzkich. W warstwie muzycznej twórczość Tomáša Kočko zalicza się do muzyki etnicznej, World Music, wzbogaconej o elementy jazzu i rocka.

Współpracuje z teatrem w Czeskim Cieszynie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Więcej informacji na stronie internetowej: www.kocko.cz

Tutaj próbka jego twórczości inspirowana Ziemią Hulczyńską: https://www.youtube.com/watch?v=OeTDx1wz3-4

 

Powyższy tekst jest odpowiedzią na ankietę portalu Wachtyrz.eu, w której bohemistka Anna Musioł wraz z Kamilem Kotasem przepytują znanych Ślązaków z Republiki Czeskiej czy i dlaczego zadeklarują w nadchodzącym spisie powszechnym śląską tożsamość.

Wersje czeskojęzyczne:

Tomáš Kočko se přihlási ke slezské a moravské národnosti

Analogiczną ankietę Kamil Kotas przeprowadził wśród Ślązaków żyjących w granicach RP. Dotychczas odpowiedzieli:

Henryk Waniek: Potwierdzę swą śląską narodowość

Alojzy Lysko: Tożsamość jest siłą duchową regionu

Dej pozōr tyż:  Bartodziej & Soika: Na bezdrożach

Zbigniew Rokita: Zadeklaruję narodowość śląską oraz polską

Szczepan Twardoch: Śląska tożsamość wyrasta ze mnie samego

Marcin Melon: Byda deklarować norodowość ślōnsko

Henryk Jaroszewicz: Rozumiem i czuję, że jestem Ślązakiem

Wojciech Browarny: Śląskość jako tożsamość (post)narodowa

Artur Ganszyniec: Śląskość — filar mojej tożsamości

Dariusz Zalega: Postawię na narodowość śląską i polską

Joanna Rostropowicz: Zadeklaruję narodowość śląską i niemiecką

Aleksander Lubina: Naszkryflōm prowda

Tomasz Słupik: Zadeklaruję narodowość i język śląski

Klaudiusz Kaufmann: Wpisza nŏrodność ślōnskŏ

Monika Kassner: Zadeklaruję swoją śląskość

ks. Marek Uglorz: Śląska deklaracja

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza