Petr Čichoň: Zadeklaruję tożsamość śląską

Czytelnicy Wachtyrza wiedzą doskonale, że śląska tożsamość jest również kultywowana i deklarowana w Republice Czeskiej, gdzie znajduje się nieduża, ale ważna część naszego regionu. Do śląskiej tożsamości przyznaje się tam zdecydowanie Petr Čichoň:

[W spisie powszechnym] zadeklaruję tożsamość śląską, pochodzę z ziemi hulczyńskiej a tożsamością śląską zajmuję się dokładniej pod względem literackim w swoich powieściach Slezský román (Host 2011) i Lanovka nad Landekem (2020)

Petr Čichoň – (ur. 1969) pisarz, poeta i architekt. Pracował jako redaktor czasopism i wydawnictw. W Brnie prowadzi własną pracownię architektoniczną. Jest autorem zbiorów poezji: Chilia (1995), Villa diabolica (1998) a Pruské balady / Preussische Balladen (2006).

Napisał też powieści: Slezský román (2011) i Lanovka nad Landekem (2020). Jego teksty przekładane są na angielski, niemiecki, polski, ukraiński i węgierski. Pochodzi z Kraiku Hulczyńskiego.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Powyższy tekst jest odpowiedzią na ankietę portalu Wachtyrz.eu, w której bohemistka Anna Musioł wraz z Kamilem Kotasem przepytują znanych Ślązaków z Republiki Czeskiej czy i dlaczego zadeklarują w nadchodzącym spisie powszechnym śląską tożsamość.

Odpowiedzieli:

Tomáš Kočko: Zadeklaruję śląską i morawską narodowość

Anna Malchárková: Zadeklaruję przynależność do narodowości śląskiej

Wersje czeskojęzyczne:

Tomáš Kočko se přihlási ke slezské a moravské národnosti

Anna Malchárková: Hlásím se k národnosti slezské

Analogiczną ankietę Kamil Kotas przeprowadził wśród Ślązaków żyjących w granicach RP. Dotychczas odpowiedzieli:

Henryk Waniek: Potwierdzę swą śląską narodowość

Alojzy Lysko: Tożsamość jest siłą duchową regionu

Zbigniew Rokita: Zadeklaruję narodowość śląską oraz polską

Dej pozōr tyż:  Te słabe ciało

Szczepan Twardoch: Śląska tożsamość wyrasta ze mnie samego

Marcin Melon: Byda deklarować norodowość ślōnsko

Henryk Jaroszewicz: Rozumiem i czuję, że jestem Ślązakiem

Wojciech Browarny: Śląskość jako tożsamość (post)narodowa

Artur Ganszyniec: Śląskość — filar mojej tożsamości

Dariusz Zalega: Postawię na narodowość śląską i polską

Joanna Rostropowicz: Zadeklaruję narodowość śląską i niemiecką

Aleksander Lubina: Naszkryflōm prowda

Tomasz Słupik: Zadeklaruję narodowość i język śląski

Klaudiusz Kaufmann: Wpisza nŏrodność ślōnskŏ

Monika Kassner: Zadeklaruję swoją śląskość

ks. Marek Uglorz: Śląska deklaracja

Arkadiusz Kuzio-Podrucki: Zadeklaruję narodowość śląską łączoną z polską

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza