Monika Kassner: Zadeklaruję swoją śląskość

Czy w nadchodzącym spisie powszechnym zadeklaruję śląską tożsamość?

W nadchodzącym spisie zadeklaruję narodowość śląską. Na przekór słowom wojewody Grażyńskiego uważam, że bycie typem „pośrednim” i przynależność do mniejszości jest swego rodzaju przywilejem. Choć ten przywilej jest umowny, ponieważ poczucie tożsamości to kwestia indywidualnego wyboru, kwestia osobistej identyfikacji z konkretną wspólnotą. Moja śląskość, jak pewnie i wielu moich ziomków, jest skomplikowana, tak jak skomplikowane są losy naszego regionu. Pochodzę z polsko-niemieckiej rodziny, jednak to określenie nie wyczerpuje złożoności mojego pochodzenia. Do niemieckich rodziców mojej mamy muszę dostawić przymiotnik śląscy, a Polaków ze strony ojca muszę podzielić na szlachtę spod Tarnowa i przybyszów spod Przemyśla o prawdopodobnych korzeniach tatarskich z żydowskim epizodem brata mojego dziadka. Ale jako że zostałam wychowana na Śląsku, przez śląską matkę i śląskich dziadków, u których nauczyłam się gŏdać, w nadchodzącym spisie powszechnym, podobnie jak dziesięć lat temu, zadeklaruję swoją śląskość.

Czy zadeklaruję używanie języka śląskiego?

Na to pytanie odpowiedź jest bardzo prosta. Ftoś, fto pisze po ślōnsku, gŏdo po ślōnsku i myśli po ślōnsku, niy poradzi inakszyj jak zadeklarować ślōnsko gŏdka.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Monika Kassner – fot. Ewa Zielińska

Monika Kassner – historyczka, polonistka, dziennikarka. Działaczka społeczna związana z Ruchem Autonomii Śląska – redaktor naczelna „Jaskółki Śląskiej”. Autorka książki przygodowo-historycznej dla dzieci „Zaginione perły księżnej Daisy” a także kryminału ze Świętochłowicami w tle: „Sprawa Salzmanna. Trup, którego nie było”.Lauretka I nagrody w konkursie na Jednoaktówkę po śląsku za tekst: “Pōnbōczkowi świyczka”.

Dej pozōr tyż:  Zielony Śląsk wg Piotra Drzewieckiego

 

Powyższy tekst jest odpowiedzią na ankietę portalu Wachtyrz.eu, w której Kamil Kotas przepytuje znanych Ślązaków czy i dlaczego zadeklarują w nadchodzącym spisie powszechnym śląską tożsamość oraz używanie języka śląskiego.

Dotychczas odpowiedzieli:

Henryk Waniek: Potwierdzę swą śląską narodowość

Alojzy Lysko: Tożsamość jest siłą duchową regionu

Zbigniew Rokita: Zadeklaruję narodowość śląską oraz polską

Szczepan Twardoch: Śląska tożsamość wyrasta ze mnie samego

Marcin Melon: Byda deklarować norodowość ślōnsko

Henryk Jaroszewicz: Rozumiem i czuję, że jestem Ślązakiem

Wojciech Browarny: Śląskość jako tożsamość (post)narodowa

Artur Ganszyniec: Śląskość — filar mojej tożsamości

Dariusz Zalega: Postawię na narodowość śląską i polską

Joanna Rostropowicz: Zadeklaruję narodowość śląską i niemiecką

Aleksander Lubina: Naszkryflōm prowda

Tomasz Słupik: Zadeklaruję narodowość i język śląski

Klaudiusz Kaufmann: Wpisza nŏrodność ślōnskŏ

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „Monika Kassner: Zadeklaruję swoją śląskość

 • 23 marca 2021 ô 22:01
  Permalink

  A keby tak Ślōnzocy się wnerwili podali wele ślōnskij niYmiecko i napoczli się ôrganizować we MN? Dyć Warschawa ekstra straszy Ruch Ślōnki Zakamuflowanōm opcyjōm, MN Separatystōma
  …. I oto mechanismu pojakiymu się szpaltuje Ślōnzokōw… A lata lecōm a się młodszym niy je.

  Ôdpowiydz
  • 24 marca 2021 ô 21:29
   Permalink

   Niymcom nie je na rynka umocnianii slonskij tozsamosci…

   Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza