Tomáš Kočko se přihlási ke slezské a moravské národnosti

Při sčítání lidu se budu hlásit k moravské a slezské národnosti. Přesně v tomto pořadí. Jsem Moravec ze Slezska, Frýdek-Místek, odkud pocházím, leží přesně na hranici Slezska a Moravy a Těšínské Slezsko je mou malou vlastí. Nicméně Morava, kde jsem vystudoval, oženil se, zplodil děti, kde žiju a pracuju, se mi stala domovem.

Śląsk i Morawa – wspólna sprawa! 🙂

Tomáš Kočko – fot. kocko.cz

Tomáš Kočko – Narodil se 4.3.1972 ve Frýdku – Místku. Na Státní konzervatoř v Ostravě byl přijat jako violista (pro tento nástroj má dodnes slabost), ale po roce přešel na obor hudebně – dramatický. Po maturitě studoval na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění (ateliér muzikálového herectví) a po promocích nastoupil ke studiu operní režie na Hudební fakultu JAMU u prof. Václava Věžníka. V rámci studia pak inscenoval opery Pimpinone ( G.P.Telemann) – Operní studio JAMU, Livietta et Tracollo (G.B.Pergolessi) – Operní studio JAMU, Odysseův návrat ( J. Berg) – Operní studio JAMU, Don Giovanni (G. Gazzanniga) – Městské divadlo Brno, Albert Herring (B. Britten) – Operní studio JAMU, Vězněná na Špilberku (Jan Ladislav Dusík) – hradní příkop pevnosti Špilberk.

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Výše uvedený text je odpovědí na dotazník portálu Wachtyrz.eu, ve kterém se bohemistka Anna Musioł spolu s Kamilem Kotasem ptají významných Slezanů z České republiky, zda a proč v blížícím sčítání lidu uvedou svoji slezskou identitu.

Dej pozōr tyż:  Bartodziej & Soika: Na bezdrożach

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza