Jiří Grygar: Přihlásím se ke slezské národnosti

Ke slezské národnosti jsem se přihlásil i při posledním českém sčítání lidu a udělám to znovu. Jsem totiž Slezan. Narodil jsem se ve vesnici, co byla v té době v Německu, dnes v Polsku, ale stále to je a bude Slezsko. Později jsem bydlel v Opavě, odkud nás vyhnala až nacistická okupace a po válce jsem se tam zase vrátil a viděl, jak povstala z popela. Imponovalo mi to a viděl jsem na vlastní oči, že Slezané se umějí ohánět a starat o svůj domov. Museli se ohánět i mezi válkami, protože v Opavě i tehdy žilo spousta Němců a také Židů a Poláků. Můj otec mi vyprávěl, že tehdy byly vztahy mezi národnostmi poměrně korektní a slušné.

Po přesunu do Prahy jsem objevil řadu slezských intelektuálů, na prvním místě pianistu, hudebního skladatele a spisovatele Ilju Hurníka, jenž byl rovněž zaujat vesmírem a od něhož jsem zase získával rozhled po světě hudby. Potkal jsem se také s tenoristou Ivo Žídkem, jenž v době, kdy jsem chodil v Opavě do školy, účinkoval jako student ostravské konservatoře na našich školních besídkách. I ve svém zaměstnání ve Fyzikálním ústavu narážím na kolegy a kolegyně, kteří pocházejí ze Slezska, takže si myslím, že jsme většinou docela houževnatí lidé díky slezským kořenům, k nímž jsem se vždy hrdě hlásil.

Jiří Grygar (* 17. března 1936 Heinersdorf, Německo, dnes Dziewiętlice, Polsko) je astrofyzik, popularizátor vědy a vztahu vědy a víry. Je po něm pojmenována planetka (3336Grygar objevená 26. října 1971. V České republice je hlavně znám díky televizním pořadům a veřejným přednáškám, ve kterých přibližuje astronomii a astrofyziku široké veřejnosti, za což získal několik prestižních cen. Byl mimo jiné předsedou České astronomické společnosti. Jeho vědecký výzkum je spojen s  fotometrií a spektroskopií hvězd, meziplanetární hmotou a kosmickým zářením. Jeho výzkum se v poslední letech věnuje kosmickému záření v souvislosti s mezinárodní observatoří Pierra Augera v Argentině.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Łowy na wilki ze starych map i muzykant ze Zgonia w pułapce

Foto: Slezská univerzita v Opavě

Připravil: Leoš Kyša

Výše uvedený text je odpovědí na dotazník portálu Wachtyrz.eu, ve kterém se bohemistka Anna Musioł spolu s Kamilem Kotasem ptají významných Slezanů z České republiky, zda a proč v blížícím sčítání lidu uvedou svoji slezskou identitu.

Tomáš Kočko se přihlási ke slezské a moravské národnosti

Anna Malchárková: Hlásím se k národnosti slezské

Petr Čichoň: Přihlásím se ke slezské identitě

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza