Aleksander Lubina: Gry planszowe

W przypadku   wszelkich   gier należy dołożyć starań, aby  rywalizację  zastąpiły  współpraca, wzajemne wspomaganie. A więc gry planszowe to dobra zabawa, rozwijająca między innymi kompetencje społeczną.

Gry   powinny   być   mocno wkomponowane   w  autentyczne sytuacje mowne z możliwie często spotykanymi intencjami mownymi i posługiwać się autentycznym    językiem codzienności danego obszaru językowego.   (Także w edukacji regionalnej) Należy stosować   gry   promujące  prawdziwe ,   aktualne  zdarzenia i miejsca, np. miasta.

Będąc w Pfarrkirchen (Dolna Bawaria)   zaopatrzyłem   się   w   trzy  komplety gry promującej to niewielkie miasteczko. Dostałem w prezencie od burmistrza tego miasta (pana Georga Riedla) dodatkowe cztery komplety. Skąd Riedel wpadł na ten pomysł? Opowiedziałem mu rok wcześniej, że na Śląsku nikt nie jest zainteresowany taką promocją miasta.

Ponieważ  planszą do gry jest plan miasta, to grę wspomaga strona domowa Pfarrkirchen, na której znajdują się te same obiekty, co w grze.  Obiekty miasta oraz  jego wydarzenia można znaleźć także na wiki oraz youtube – ich opisy to swoistego rodzaju parafrazy tekstu gry – lub, jak kto woli, ćwiczenia strukturalne.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Karty  do  gry  oraz   instrukcję   zeskanowałem,   teksty   przetłumaczyłem i nagrałem – wszystko umieściłem na stronie szkoły.

W  efekcie   powstała   podstawa  do  uczenia   się   wielokanałowego,  sprawności zintegrowanych i pogłębionego poznawania Niemiec, ze szczególnym podkreśleniem różnic kulturowych.

Rozwiązanie zalecam „specjalistom” od edukacji regionalnej w szkole oraz na uniwersytecie.

Elemnty gry:

Dej pozōr tyż:  Jak to młode karlusy chciały prziwołać złe duchy

gra

Gra – Pfarrkirchen cz. 3

Do tej pory w tej serii ukazały się:

Khan Academy

Nauczyciel/ka

Tablica

W poznanej szkole…

Pełzający polpotyzm

Siedem tez

Nauczanie zorientowane na ucznia

Głos w klasie

Zadanie domowe

Film na lekcji

Krzywdzą dzieci

Oświata to oszustwo

Planowanie

Akcja i refleksja

FREIDEL

Muzyka

Kopiowanie mistrzów

Komórka na lekcji

Ocenianie a kompetencje kluczowe w szkole

Klasy słabe – klasy zdolne?

Oświata w domu wariatów

Realioznawstwo

Matka

Przerwy śródlekcyjne

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza