Khan Academy – zmierzch kiepskich szkół i niedouczonych nauczycieli

Oczywiście agonia trwa, bo nauczycieli i rodziców utrzymuje się w niewiedzy.
Ale rodzice i nauczycielom nikt przecież nie przeszkadza w szukaniu lepszych sposobów nauczania i uczenia się.
Akademia Salmana Khana nieodwracalnie zmieniła szkoły. Szkoły niepotrafiące wykorzystać jej zasobów są trupami. Rozkładającymi się zwłokami.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dowodów na powyższe twierdzenia będzie sporo. Zacząłem od tablicy, przechodzę do zasobów cyfrowych.

Pedagogika ostatnich dziesięcioleci korzysta z naukowych osiągnięć neuronauki*.  Neuronauki bazują na falsyfikowanych badaniach. Neuronauki to nauki empiryczne.

Badania neurologów potwierdzają prawdy znane jeżeli nie od stuleci, to na pewno od dziesięcioleci, że uczyć się skuteczniej, to:
– przygotować się do lekcji w domu (obecna nazwa flipped school);
– powtórzyć lekcję po powrocie ze szkoły do domu (Repetitio mater studiorum est. / Powtarzanie jest matka studiowania/wiedzy.);
– uczyć się w domu, kiedy nie ma możliwości pójścia do szkoły na lekcje;
– uczyć się z przyjemnością podczas ferii, wakacji, weekendów, strajków nauczycieli;
– korzystać z różnych zasobów sieci.

To oznacza, że:
– nauczyciel przestaje być niezastąpionym źródłem wiedzy, a staje się bardziej inżynierem procesu uczenia się;
– szybko starzejące się podręczniki i programy nie są już przeszkodą w uczeniu się;
– nauczyciel i program przestają być politycznym narzędziem partii rządzącej;
– można się doskonalić poza szkołą;
– rodzice ponoszą większą odpowiedzialność za swoje dzieci.

Najpopularniejszymi zasobami sieci wykorzystywanymi przez uczniów na całym świecie jest Khan Academy, której zasoby Bill Gates w roku 2010 roku nazwał “niesamowitymi” i dodał: “Korzystam z Khan Academy razem z moimi dziećmi”.

W roku 2010 Google w wspiera Khan Academy kwotą 2 milionów dolarów.

Khan Academy stworzyła:
– bazy darmowych filmów edukacyjnych o różnej tematyce. Wszystkie filmy są udostępniane na licencji Creative Commons 3.0];
– filmy z ćwiczeniami (głównie z matematyki) pozwalającymi na bieżąco mierzyć swoje postępy,
– portal umożliwiający nauczycielom organizowanie klas i śledzenie postępów każdego ucznia jako podstawa do wdrażania idei szkoły odwróconej (flipped school)

Salman Khan studiował matematykę, elektrykę i informatykę Massachusetts Institute of Technology Cambridge oraz w Harvard Business School.

Bill Gates powiedział: “Gdy Khan odszedł z pracy w funduszach hedge do Khan Academy, to od tego czasu jego 160 IQ zaczęło być wykorzystywane do udostępniania ludziom materiałów edukacyjnych o różnym stopniu trudności”.

Khan Academy w Polsce wspiera profesor Lech Mankiewicz], dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, początkowo wsparany finansowo przez CFT PAN, który otrzymało grant 15 000 USD od amerykańskiej Tides Foundation. We wrześniu 2013 Lech Mankiewicz wraz z Sebastianem Starzyńskim i Elżbietą Piotrowską-Gromniak założyli Fundację Edukacja dla Przyszłości. Celem fundacji jest pozyskiwanie środków na tłumaczenia, koordynacja tłumaczeń i popularyzacja KhanAcademy w Polsce. Głównymi Partnerami Fundacji, finansującymi lokalizację filmów w Polsce, są Fundacja Banku PKO BP, Fundacja Orange, Fundacja HASCO-LEK, ORE, PIAP.

Na portalu Khan Academy w 2016 dostępnych było ok. 3000 filmów w polskiej wersji językowej, a na kanale KhanAcademyPolski na YouTube – ponad 3200 filmów w języku polskim, co przełożyło się na ponad 5 mln obejrzanych filmów w polskiej wersji językowej. W marcu 2016 polski portal Khan Academy uzyskał status LIVE, to znaczy oficjalnej polskiej wersji językowej KhanAcademy. W ten sposób Polska dołączyła do elitarnego grona 6 krajów: Meksyku, Brazylii, Francji, Norwegii, Turcji i Holandii, które mają otwartą wersję językową łącznie z ćwiczeniami i opisami do filmów. W lipcu 2016 Fundacja Edukacja dla Przyszłości uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Dodatkowo na Youtube dostępnych jest 60 filmów z dziedziny ekonomii i finansów dostępnych w tłumaczeniu na Polski Język Migowy, wykonanych przez Migam.org.

Lech Mankiewicz – polski astronom i fizyk, popularyzator nauk przyrodniczych.

Od 2001 związany z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, a od 2007 jest dyrektorem tej placówki. Wcześniej przez kilkanaście lat pracował w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN. Polski koordynator programu EU-HOU

(źródło wiki)

https://www.khanacademy.org/

https://www.edukator.pl/khan-academy,9694.html

 

* Neuronauka – interdyscyplina naukowa zajmująca się badaniem układu nerwowego, głównie OUN. Leży na pograniczu wiedzy medycznejbiologicznejbiochemicznejbiofizycznejinformatycznejpsychologicznej

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza