A. Lubina: Realioznawstwo (edukacja regionalna)!

Edukacja to inaczej realioznawstwo. Realioznawstwo to w sumie nieskomplikowana sprawa. Prościutko wyliczyć, czego nie należy oczekiwać   i czego nie należy wymagać od uczniów. Nie należy żądać wiedzy ilościowej i faktologii historycznej.

Należy podopiecznych wdrożyć do rysowania mapy konturowej. Kiedy uczniowie potrafią już narysować przybliżoną konturówkę najbliższej okolicy lub całego regionu – na niej umieszczają ludzi, przedmioty i zdarzenia tego obszaru. Kiedy potrafią wykreślić oś czasu, to wykonują podobny zabieg na osi czasu. To element korelujący nauczanie/uczenie się – miejsce i czas.

Uczniowie  przygotowują herby, symbole, logo znanych firm  regionu i wklejają je na właściwie miejsce na mapie, to samo ze   znaczkami  klubowymi itd. Uzupełniają  krótkimi tekstami.

Słuchają i śpiewają, piszą piosenki – rapują. Oglądają kraj/obrazy – malują. Robią zdjęcia – obrabiają je komputerowo. Uczniowie   planują  podróże,  opatrzone różnorakimi atrybutami: Podróż marzeń, Podróż latem, Podróż zimą, Podróż wodą.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Obalają   stereotypy   dotyczące   wymowy (zależą od regionu i pochodzenia użytkownika),  gramatyki (jest elastyczna w języku mówionym), słownictwa (sporo tu zapożyczeń…), postaci, stereotypy o  kuchni,   wartościach…

Uczniowie poznają  postacie  nietuzinkowe.

Inne teksty na ten temat:

http://edukacjaidialog.pl/blog/wpis,krakowskim_targiem__rzecz_o_nauczaniu_historii_na_gornym_slasku,1240.html

https://edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/3652-bo-tak-malo-wiedza-o-slasku

https://edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/1966-rozwazania-o-nauczaniu-regionalnym

Do tej pory w tej serii ukazały się:

Khan Academy

Nauczyciel/ka

Tablica

W poznanej szkole…

Pełzający polpotyzm

Siedem tez

Nauczanie zorientowane na ucznia

Głos w klasie

Zadanie domowe

Film na lekcji

Krzywdzą dzieci

Oświata to oszustwo

Planowanie

Akcja i refleksja

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Pamiętasz...

Analiza, redukcja, cel

FREIDEL

Muzyka

Kopiowanie mistrzów

Komórka na lekcji

Ocenianie a kompetencje kluczowe w szkole

Klasy słabe – klasy zdolne?

Oświata w domu wariatów

Ściąganie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza