A. Lubina: Matka

Szkoła we współczesnym jej kształcie ma niewielki, a właściwie zredukowany do zera, wpływ na rozwój ucznia – niewątpliwie zdecydowanie mniejszy niż przedszkole. Oczywiście są wyjątki, ale wyjątki potwierdzają regułę. Regułę, czyli porządek lub jego brak.

Szkoła masowa wykoncypowana przez Fryderyka Wielkiego, z nauczającymi w niej inwalidami/kombatantami wojen prowadzonych przez Prusy, bo kalekim wojakom  należało zapewnić wikt i opierunek, szkoła w konsekwencji z pruskim drylem, taka szkoła wcale nie odeszła w przeszłość. Założyła tylko owczą skórę. Nie realizuje się w niej już celów światłego króla – realizuje się europejską politykę oświatową wykoncypowaną przez polityków, czyli ludzi, których pomysły dają owoce znane wszystkim.

Rzemieślnicy, przemysłowcy, przedsiębiorcy nie potrzebują świadectw – potrzebują otwartych głów i spranych rąk, potrzebują dobrze wychowanych pracowników. Umytych, ubranych, punktualnych, o horyzontach wykraczających poza ustawki i sponsoring.

Dzieci najwięcej zawdzięczają matkom (to kolejny do znudzenia powtarzana przeze mnie od lat prawda oczywista).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

To jak matki  żyły przed zajściem w ciążę, jak żyły będąc w ciąży, ma olbrzymi wpływ na rozwój dziecka, na jego współczesność i przyszłość. Okres prenatalny jest bardzo istotny. Co Mamo jesz, oglądasz, czytasz, czego słuchasz, to robi z Tobą Twoje dziecko. Jedzenie, picie, gotowanie, oglądanie obrazów, krajobrazów, filmów, czytanie książek, wypowiedzi, rozumienie, słuchanie, współczulność, ciepło, miłość, wiara, spacery, wędrówki, poznawanie, rozmowy kształtują dziecko. W wieku szkolnym, ale nie w szkole, następuje przyrost lub obumieranie tego, co wynieśliśmy z domu. Dobra przekazane przez Matkę są kapitałem na całe życie.

Dej pozōr tyż:  Spotkanie Klubu Twórców Górnośląskich

Jak matka rozmawiała z Tobą, kiedy żyłeś w jej brzuszku, tak  najprawdopodobniej rozmawia  z Tobą nadal.   Najczęściej tak, jak rozmawiała z nią Twoja Babcia. No i Ty tak będziesz z Twoimi dziećmi. Najprawdopodobniej. Mama jest wielkością i wartością – jest przykładem.

Sterylny proces nauczania w szkole, brak relacji społecznych, brak porządku – nawet takiego jak go zainicjowano w drugiej połowie XVIII wieku, jest zakaźną chorobą uśmiercająco to, co przekazały matki.

Do tej pory w tej serii ukazały się:

Khan Academy

Nauczyciel/ka

Tablica

W poznanej szkole…

Pełzający polpotyzm

Siedem tez

Nauczanie zorientowane na ucznia

Głos w klasie

Zadanie domowe

Film na lekcji

Krzywdzą dzieci

Oświata to oszustwo

Planowanie

Akcja i refleksja

Realioznawstwo

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza