Aleksander Lubina: Oświata to oszustwo – ustawa i podstawa

Dlaczego oświata jest oszustwem? Bo szkoła to udawanie.

Uczennice i uczniowie udają, że się uczą. Nauczycielki i nauczyciele udają, że nauczają. Jedni i drudzy walczą o przetrwanie.

Oszustwo zaczyna się z chwilą napisanie przez „ekspertów” i przegłosowania przez Sejm ustawy o  systemie oświaty (przykładowo: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000060) oraz opublikowaniu   w Dzienniku Ustaw  ( Dz.U. 2018 Poz, 467) dostępna także na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej) rozporządzenia  Podstawy Programowej obowiązującej wszystkich uczniów i nauczycieli w Rzeczpospolitej.  – nr. 467).

Potocznie tę Podstawę nazywa się programem. Treści tego programu nie są do opanowania przez jakiegokolwiek ucznia – choć w literaturze na ten temat mowa o ok. 5%. Jeżeli ktoś nie wierzy, to niech tę podstawę przeczyta lub  spróbuje napisać egzamin po ósmej klasie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Podstawa Programowa liczy 454 stron, niewielu nauczycieli i jeszcze mniej rodziców ją zna.

Przeszło dwadzieścia lat   pracowałem  jako konsultant i doradca nauczycieli, prowadziłem zajęcia z nauczycielami na Śląsku i poza Śląskiem. Prze dziesięć lat zasiadałem w komisjach egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli i proszę uwierzyć, że niewielu pedagogów znało i stosowało podstawę programową swojego  przedmiotu, jeszcze mniej swojego oraz przedmiotu pokrewnego, nauczyciele gimnazjów nie znali podstawy szkoły podstawowej, a nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych nie znali podstawy gimnazjum. Jak to tłumaczyli? Mówili, że i tak wszystkiego muszą nauczyć od nowa!

A więc Podstawa Programowa jest zaprogramowaną fikcją.

Ale żeby  Podstawę Programową „przerobić/zrealizować” trzyma się uczniów w szkole od 30-40 godzin tygodniowo i zadaje tematy nieprzerobione  jako praca domowe i oczekuje, że ten, kto się nie nauczył w  szkole, ten nauczy się tego w domu. Szczęśliwi ci, których rodziców stać na korepetycje, bo przecież czekają egzaminy po ósmej klasie i egzamin dojrzałości.

Dej pozōr tyż:  Krōtko a korzynnie #6 Kandy podzioło sie nasze “Szczyńść Boże” a “Z Bogiym”?

Ile jest godzin polskiego i matematyki od pierwszej klasy szkoły podstawowej do matury? Proszę poszukać odpowiedzi. Ile godzin fizyki, chemii, biologii? Ile muzyki?

Cały czas wychowujemy w poczuciu niedoskonałości i wymuszamy cwaniactwo! Krzywdzimy nasze dzieci!

Dzieci i młodzież dojeżdżający do szkoły wstają między godziną 6.00 a 7.00, wracają do domu 15.00 a 16.00 – dorosły chłop po pracy najczęściej leży bykiem, bo nie ma już siły na nic, a  dziecko musi odrobić lekcje.

Uczniowie mają tyle bezsensownej roboty, że nie mają czasu pomyśleć.

Do tej pory w tej serii ukazały się:

Khan Academy

Nauczyciel/ka

Tablica

W poznanej szkole…

Pełzający polpotyzm

Siedem tez

Nauczanie zorientowane na ucznia

Głos w klasie

Zadanie domowe

Film na lekcji

Krzywdzą dzieci

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza