Aleksander Lubina: Film na lekcji

Oglądaliśmy filmy preparowane: Jojo z Deutsche Welle (odpowiednik TV Polonia), filmy dokumentalne: ZeitWorte Instytutu Goethego, ekranizacje lektur: My, dzieci z Dworca Zoo, filmy fabularne: Fussball ist unser Leben. Filmy te obrazują  kulturowe: odmienne podejście wobec wieku, płci, historii… Ułatwiają profilaktykę stereotypu. Poszerzają horyzonty. To truizmy. Podczas lekcji nigdy jednak nie oglądamy filmu od początku do końca. Takie rozwiązanie wspomaga pamięć. Zadanie niedokończone i szacowanie wszelakich rozwiązań i  następstw pomaga lepiej przyswoić struktury, zwroty, umożliwia łatwiejsze przeniesienie/przesuniecie kompetencji w inne obszary niż tylko te szkolne.

Oglądaliśmy fragment i stawialiśmy hipotezy – co było przedtem, a co nastąpi? Jak skończy się ta scena?

Oglądaliśmy   filmy   niemieckie wyłącznie   z   załączonym   tekstem/listą dialogową   (również po polsku, albo po angielsku). Cięliśmy listę dialogową i graliśmy w filmowe bingo – uczniowie oglądaliśmy i słuchaliśmy, a równocześnie czytaliśmy rozłożone przed nimi karty z fragmentami tekstu. Kiedy tekst filmu pokrywał się z tekstem kart, uczniowie krzyczeli: Ich hab.’s.

Opisywaliśmy i charakteryzowaliśmy postaci i miejsca. Na podstawie wyglądu, mimiki, ubioru stawialiśmy hipotezy na temat znaczenia, losu, charakteru, powiązań… Opowiadaliśmy   zdarzenia widziane, mające nastąpić, przypuszczalne… Oglądaliśmy bez dźwięku ,    słuchaliśmy  bez obrazu. Zgadywaliśmy, ćwiczyliśmy spostrzegawczość. Wracaliśmy do oglądanych filmów.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Uczniowie czytali jako lektorzy, a później  mówili  dialogi  z pamięci – wolno było improwizować – wszak chodzi o mówienie, o ćwiczenie swobodnego mówienia.

Omawialiśmy, analizowaliśmy film – jego tło, jego genezę. Nie tylko po niemiecku, także po polsku. Oglądaliśmy filmy z napisami w innych językach. Czytaliśmy   o   twórcach:   scenarzystach,   reżyserach,   kompozytorach,     operatorach i   aktorach. Robimy plakaty. Po polsku i po niemiecku – czasami w językach tercjalnych.

 

Więcej: https://edustore.eu/publikacje-edukacyjne/77-45-minut-praktyczny-poradnik-dla-nauczycieli-jezykow-obcych.html

Wiele podobnych tekstów znajdziecie Państwo w edunews.pl pana Marcina Polaka: https://edunews.pl/

 

Do tej pory w tej serii ukazały się:

Khan Academy

Nauczyciel/ka

Tablica

W poznanej szkole…

Pełzający polpotyzm

Siedem tez

Nauczanie zorientowane na ucznia

Głos w klasie

Zadanie domowe

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza