Aleksander Lubina: Przerwy śródlekcyjne

Co czterdzieści pięć minut w szkołach rozlega się dzwonek. Rozpoczęcie kilkuminutowej przerwy najczęściej oznajmia nieprzyjemny, przeraźliwy dźwięk.

Dzieje się tak w szkole podstawowej: w klasach 1-3, i 4-8, w podstawówce i w liceum. Te same czterdzieści pięć minut dla sześciolatka i dla dziewiętnastolatka… dla chłopców i dla dziewczynek, dla zdolnych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – czterdzieści pięć minut lekcji matematyki, języka polskiego, muzyki, plastyki, wuefu… Różny wiek, różna płeć, różne przedmioty, a czterdzieści pięć minut to czterdzieści pięć minut.

Między lekcjami krótkie przerwy – czas najczęściej niczyi, bo „uczniowie mają go dla siebie, po trudnych lekcjach”. To taka nagroda; nicnierobienie w nagrodę za przeżycie poprzedzającej lekcji. Zachowanie kontrolują dyżurujący nauczyciele  i kamery.

Sytuację po części  mogą uratować przerwy śródlekcyjne, które zależą od każdej nauczycielki, a nie od konieczności, zmiany dzwonków, przestawienia zegarów, decyzji rady pedagogicznej….

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Literatura przedmiotu stanowi, że koncentracji nad jednym zadaniem wystarcza na góra 10 minut (John Medina), że dwadzieścia minut do maksymalny czas aktywności nauczyciela w klasach starszych, a minimalny czas pracy grupy/klasy to także do 20 minut. Nie wiem, czy chodzi tu o zajęcia 45, czy 90 minut? Nie wiem, czy o dzieci, czy o młodzież. Literatura mało precyzyjna, ale ponieważ to zasady andragogiki (nauczania dorosłych), to zakładam, że mowa o 90 minutach.  W klasie pracującej przez 45 minut chodziłoby najprawdopodobniej  odpowiednio o 10 minut. Jednak uwzględnić trzeba, że na przykład koncentracja  dziewczynek różni się od koncentracji chłopców.

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Das Flugzeug

Jakimś rozwiązaniem są przerwy śródlekcyjne. Podczas przerwy śródlekcyjnej lub po niej zmieniamy ćwiczenia, rytm i tempo ćwiczeń, faz lekcji. Wbudowana zostaje faza refleksji. Człowiek lepiej uczy się, kiedy po akcji następuje refleksja. Wdech i wydech. Otwieramy okna, wpuszczamy świeże powietrze dosłowniei w przenośni. Warto otworzyć okna – dosłownie i w przenośni.

Śpiewamy, bo śpiewanie dotlenia, prostuje sylwetkę i dodaje odwagi. Przy śpiewie tańczymy: boogie, twista … rapujemy – często teksty gramatyczne (pattern practice).

Gimnastykujemy się, z elementami Dennisona, z ćwiczeniami  relaksacyjnymi. Wszystko w języku obcym: lewa ręka w górę, prawa ręka w górę. Lewa ręka na głowę. Prawa ręka….Części ciała, przyimki, czasowniki ruchu, bierniki… Wskazywanie wyposażenia klas, torby. Odzież.   Widoków za oknem. Wychodzimy na chwilę na korytarz lub trawnik. Idziemy pisać na śniegu…

 

Do tej pory w tej serii ukazały się:

Khan Academy

Nauczyciel/ka

Tablica

W poznanej szkole…

Pełzający polpotyzm

Siedem tez

Nauczanie zorientowane na ucznia

Głos w klasie

Zadanie domowe

Film na lekcji

Krzywdzą dzieci

Oświata to oszustwo

Planowanie

Akcja i refleksja

Realioznawstwo

Matka

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza