Aleksander Lubina: Muzyka

Kiedy pracujemy z uczniami, nie unikajmy muzyki. Uczniowie mają prawo do słuchania muzyki i mówić: “Znalazłem coś – możemy  włączyć”,  “Zna Pani to?”.

Może nie będzie to wyłącznie   rap   czy heavy metal.  Przysłuchaj się uczniowskim propozycjom  i  kiedy  jest to na odpowiednim poziomie muzycznym  i   literackim, to raczej się nie wtrącaj i nie zakazuj. Przyjmuj zaproszenia do dzielenia się gustami muzycznymi. W myśl: De gustibus…

O gustach się nie dyskutuje się pod jednym   jedynym warunkiem i to  zasadniczym   –    wpierw   trzeba   go   mieć (ten gust).   A żeby go mieć, to należy się nasłuchać, nasłuchać. czytać i nagadać.

Skąd bierze się gust? Poczucie piękna jest prawdopodobnie przyrodzone – częściowo udowadnia to neuroestetyka w swych falsyfikowanych badaniach – poczytajcie przykładowo Semira Zeki.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wierzący powinny się zastanowić nad przypowieściom o talentach. Skoro Bóg szczodrze obdarował Bach, Mozarta i Beethovena, to może miał w tym jakiś cel.  Oni nie przeminęli!

Dlatego na lekcje zapraszaj dobrych muzyków – wokalistów, instrumentalistów, dyrygentów, kompozytorów.

Wielkie postaci współczesnej muzyki popularnej? Nie było ich wielu.

W grupach opanowanych początkowo przez bezguście gibające się w  rytm kiepskiego rapa i innej pop – pseudomuzyki, proponuję  klasykę  gatunku,  najwyższą jakość danego gatunku. Wtedy pracuj też nad tekstami i  ich  miejscem w literaturze.

Uczniowie wybaczają nauczycielom, którzy nie wstydzą się śpiewania i układania melodii, nawet jeżeli ci nauczyciele nie są obdarzeni słuchem absolutnym.

 

Do tej pory w tej serii ukazały się:

Khan Academy

Nauczyciel/ka

Tablica

W poznanej szkole…

Pełzający polpotyzm

Siedem tez

Nauczanie zorientowane na ucznia

Głos w klasie

Zadanie domowe

Film na lekcji

Krzywdzą dzieci

Oświata to oszustwo

Planowanie

Akcja i refleksja

Analiza, redukcja, cel

FREIDEL

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza