Aleksander Lubina: Pełzający polpotyzm

Oczekiwanie wobec szkół państwowych, że będą kształcić, wychowywać i rozwijać możliwości uczniów i uczennic, to mrzonki. Szkoły państwowe służą stabilizacja władzy. Pierwszym naruszeniem wolności osobistej rodziców i uczniów jest edukacja obowiązkowa. Drugim barbarzyństwem są ujednolicone programy nauczania oraz kwalifikowanie na studia w  systemie punktowym. Kto chce być leczony przez lekarza, który ma najwięcej punktów i najwyższe oceny w testach? Skutki widać. W których najlepiej opłacanych zawodach nie wymaga się ani dyplomu ani wykształcenia? Na samej górze są politycy!

To politycy są zainteresowani w pielęgnowaniu hierarchii. Ale czasy wodzów się skończyły. Żyjemy w epoce uwalniania kreatywności, płaskiego zarządzania i dywersyfikacji. Czekanie na to, co zarządzi szef, to strata czasu i ryzyko błędu. Zwłaszcza, że szefowie hierarchiczni najczęściej pozbyli się godności wdrapując się na szczyt, a ich jedyna kompetencja to pozbawiać godności innych. Kto nie rozumie, że lata dwudzieste XXI. wieku to czas cyfryzacji i kreatywności, ten jest dywersantem.

Digitalizacja – rewolucja 4.0. Kto jeszcze wierzy w bohaterstwo żołnierzy, ten nie wie, czym jest współczesne pole walki. Pole walki to cyfryzacja, to wykorzystanie zdolności i rozwój młodych ludzi. Digitalizacja to problemy i możliwości. Problemy dla kształcących się źle oraz dla banksterów i zbrodniarzy środowiskowych. Digitalizacja to szansa dla ludzi twórczych i  niezależnych. Digitalizacja umożliwia dobre wykształcenie i obalenie hierarchii. Digitalizacja wspiera wolność i odpowiedzialność osobistą.

Kobiety w świecie ograniczonych hierarchii i w świecie 4.0 stają się wyłącznymi właścicielkami swego czasu, rozumu i ciała. Nikt im już nie będzie autorytarnie nakazywał, jak  mają żyć, czy i kiedy mają zakładać rodziny, co mają robić ze swoimi pochwami i macicami. Kończy się patriarchat polityków i pseudo-duchownych. Zaczyna się czas równości rzeczywistej.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Do tej pory w tej serii ukazały się:

Khan Academy

Nauczyciel/ka

Tablica

W poznanej szkole…

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza