Aleksander Lubina: Akcja i refleksja

Wakacje to czas, kiedy można odpocząć i pomyśleć. Pomyśleć, zastanowić się i nawet zadumać. Wakacje sprzyjają refleksji po 10 miesiącach akcji.

Akcja i następująca po niej refleksja są koniecznymi składowymi uczenia się. Po akcji powinna nastąpić refleksja. Jeśli uczennice i uczniowie oraz nauczycielki i nauczyciele mają tyle pracy, że brakuje im sił i czasu na myślenie, to uczenie się nie zachodzi.

Podczas lekcji powinna obowiązywać zmiana tempa i rytmu lekcji, powinny być ćwiczenia śródlekcyjne. Mózg musi sobie uporządkować nową wiedzę.

Po lekcjach szkolnych potrzebna jest refleksja, ale mózg musi być wypoczęty i  niesparaliżowany  stresem. Mózg według neurologów najlepiej radzi sobie z „układaniem” wiedzy w fazie snu głębokiego. Nocne zakuwanie nie daje długotrwałego efektu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Faza refleksji nie powinna trwać przez weekend, czy święta lub wakacje – nieróbstwo jest wrogiem pamięci i mózgu. Mózg uczy się cały czas, jeżeli nie dostaje odpowiedniej karmy to żre cokolwiek i się „zaśmieca”. Dlatego uczniowie i nauczyciele powinni wykorzystywać wakacje do refleksji danego roku szkolnego i przygotowanie roku następnego. To jedna z   form szkoły odwróconej.

Na refleksję musi mnie być stać: muszę odczuwać jej potrzebę,  czyli wiedzieć, dlaczego i do czego jej potrzebuję, muszę mieć na nią czas – czyli pieniądze. Pieniądze na książki, na abonament, na media, na podróże, na uczestnictwo w kulturze. Na wyjazdy: do lasu, w góry, nad morze. Na wyjścia do muzeum, teatru, kina. Na spokojna kawę i rozmowę przy niej z ludźmi, którzy maja coś do powiedzenia. Na spotkania z ludźmi spoza oświaty, żeby wrócić do rzeczywistości z para-rzeczywistości kreowanej przez „standardy” oświatowe, żeby uniezależnić się od oświatowych efektów zakotwiczenia.

Dej pozōr tyż:  Konkurs wokół dzienników Josepha Eichendorffa

Zasada akcja-refleksja powodowała u mnie wręcz agresywną obronę przed marnotrawieniem czasu na bezcelowe malowanie trawy, przed akademiami z okazji i dla czci, szkoleniami prowadzonym przez znajomków znajomych, lub, co gorsza idealistów, postulujących rozwiązania, których nie udało im się zrealizować podczas ich własnych 45 minut lekcji. Groźni są rozbudzacze oczekiwań i sumień, którzy postulują n. p. pracę z uczniem zdolnym, a  sami raczej tacy nie są… Tacy, którzy zabierają czas uczniom, a sami zaś nigdy nie uprawiali sportu, sztuki, czy rzemiosła.

Jako nauczyciel potrzebowałem refleksji przez cały rok – lekcjach, po tygodniu, po semestrze, po roku szkolnym. Spacery w lesie, praca w ogrodzie, jazda na rowerze, wódka z dobrymi  znajomymi. Potrzebowałem czasu na słuchanie moich dzieci i wnuków.  Żeby się układało w głowie.

 

Do tej pory w tej serii ukazały się:

Khan Academy

Nauczyciel/ka

Tablica

W poznanej szkole…

Pełzający polpotyzm

Siedem tez

Nauczanie zorientowane na ucznia

Głos w klasie

Zadanie domowe

Film na lekcji

Krzywdzą dzieci

Oświata to oszustwo

Planowanie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza