A. Lubina: Ściąganie

W przypadku ściągania, czyli odpisywania zadań domowych od kolegów, z internetu i od korepetytorów oraz w przypadku odpisywania podczas sprawdzianów starałem się godzić znaną mi odrobinę  tradycję  amerykańską z europejską (chociaż europejskie mają i w tym przypadku bardzo różne oblicza)  i   polską ( chociaż i  tu wiele  zależy   od   regionu, szkoły, nauczycielki, rodzica, ucznia). Wszystko się zmienia. Także wśród mieszkańców Gornego Śląska powszechna jest zgoda na to uczniowskie oszustwo.

Już i w samych USA nie można mówić o takiej etyce uczniowskiej i studenckiej, jak jeszcze do niedawna.

Kilkanaście   lat   temu   mój   o   wiele młodszy ode mnie kuzyn z Baltimore, na pytanie o ściąganie,  gwałtownie zaprzeczył : “To oszustwo! Nie ściągam, bo muszę wiedzieć, co mam nadrobić przed egzaminem. Musi to też wiedzieć nauczyciel, żeby mi pomóc”

Moim uczniom wolno “ściągać”, ale samodzielnie, bo uważam, że kto ściąga, ten już coś potrafi. Żeby ściągnąć, to trzeba zrobić ściągę, co wymaga  zrozumienia   tekstu  pisanego i napisania streszczenia.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jeśli   jednak   uczeń odpisał na przykład od kolegi lub koleżanki, to miał  spory  problem z chwilą, kiedy nie potrafił przy tablicy udowodnić, że sprawdzian  napisał samodzielnie.

Kiedy ściągnięte zadanie domowe oddał wyłącznie celem uniknięcia oceny niedostatecznej. Wtedy także miał  olbrzymie   kłopoty.

Jeżeli   jednak potrafił zadanie zrekonstruować ustnie lub   pisemnie,   to   ściąganie nie było dla   mnie   problemem.

Dla wyjaśnienia – uczniowie jako tematy sprawdzianów lub zadań domowych otrzymują wyłącznie zagadnienia z obszarów przerobionych i wzmocnionych. Tematy znane – bez zaskoczeń.

Dodać należy, że każda próba   ściągania podczas sprawdzianów była równoznaczna z  otrzymaniem oceny  niedostatecznej, były to jedynki wpisane do dzienniki i mające wpływ na oceny semestralne oraz roczne.

Przy czym innych ocen  niedostatecznych i dopuszczających  ze sprawdzianów  nie wpisywałem  do dziennika. Każdy może mieć gorszy dzień.

Karane było ściąganie podczas sprawdzianu.

Skąd pewność, że odpisywanie i gotowce podczas sprawdzianów były prawie wykluczone. To proste. Uczennice i uczniowie otrzymywali znaczone kartki, wszystko musiało zostać w torbie, uszy odsłonięte a rękawy podwinięte, siedzą w jodełkę – ja stałem z tyłu klasy za plecami uczniów…

 

Foto tytułowe: Hariadhi, [CC BY-SA 3.0] / Wikimedia Commons

Do tej pory w tej serii ukazały się:

Khan Academy

Nauczyciel/ka

Tablica

W poznanej szkole…

Pełzający polpotyzm

Siedem tez

Nauczanie zorientowane na ucznia

Głos w klasie

Zadanie domowe

Film na lekcji

Krzywdzą dzieci

Oświata to oszustwo

Planowanie

Akcja i refleksja

Analiza, redukcja, cel

FREIDEL

Muzyka

Kopiowanie mistrzów

Komórka na lekcji

Ocenianie a kompetencje kluczowe w szkole

Klasy słabe – klasy zdolne?

Oświata w domu wariatów

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza