Marian Arndt OFM: Zadeklaruję narodowość śląską i niemiecką

Czy w nadchodzącym spisie powszechnym zadeklaruję śląską tożsamość?

Tak.

Będzie to deklaracja łączoną z inną tożsamością czy wyłącznie śląska?

Łączona z narodowością niemiecką.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Czy zadeklaruję używanie języka śląskiego?

Tak. Chętnie używam języka śląskiego, mówionego, ponieważ zapis jest bardzo niejednolity i problematyczny. Zresztą mówiony również jest niejednolity. Oczekuję aby śląscy językoznawcy opracowali sposób zapisu języka śląskiego, gramatykę i zasady…

 

Ks. dr Marian Bernard Arndt OFM – franciszkanin, opiekun wspólnoty niemieckojęzycznych katolików we Wrocławiu, pochodzi z Raciborza. Archeolog biblijny, uczestniczył w wykopaliskach m.in. w Madabie (Jordania) oraz w Kafarnaum i Magdali nad Jeziorem Galilejskim (Izrael). Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów we Wrocławiu.

Foto: https://www.zyciezakonne.pl/

Powyższy tekst jest odpowiedzią na ankietę portalu Wachtyrz.eu, w której Kamil Kotas przepytuje znanych Ślązaków czy i dlaczego zadeklarują w nadchodzącym spisie powszechnym śląską tożsamość oraz używanie języka śląskiego.

Dotychczas odpowiedzieli:

Henryk Waniek: Potwierdzę swą śląską narodowość

Alojzy Lysko: Tożsamość jest siłą duchową regionu

Zbigniew Rokita: Zadeklaruję narodowość śląską oraz polską

Szczepan Twardoch: Śląska tożsamość wyrasta ze mnie samego

Marcin Melon: Byda deklarować norodowość ślōnsko

Henryk Jaroszewicz: Rozumiem i czuję, że jestem Ślązakiem

Wojciech Browarny: Śląskość jako tożsamość (post)narodowa

Artur Ganszyniec: Śląskość — filar mojej tożsamości

Dariusz Zalega: Postawię na narodowość śląską i polską

Joanna Rostropowicz: Zadeklaruję narodowość śląską i niemiecką

Aleksander Lubina: Naszkryflōm prowda

Tomasz Słupik: Zadeklaruję narodowość i język śląski

Klaudiusz Kaufmann: Wpisza nŏrodność ślōnskŏ

Dej pozōr tyż:  Hate wie Adam Kubik, dann rufst du das Leben wach

Monika Kassner: Zadeklaruję swoją śląskość

ks. Marek Uglorz: Śląska deklaracja

Analogiczną ankietę Kamil Kotas przeprowadził wśród Ślązaków żyjących w granicach RP. Dotychczas odpowiedzieli:

Tomáš Kočko: Zadeklaruję narodowość morawską i śląską

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Marian Arndt OFM: Zadeklaruję narodowość śląską i niemiecką

 • 26 marca 2021 ô 15:02
  Permalink

  Genau echte Schlesier sind Heimatverbunden und hoffentlich vergessen diese es nicht zu markieren! 🙂

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź do Silesius Anonymous Pociep ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza