Obrazy Górnego Śląska (#15): Park w Pokoju

Założenie ogrodowe na terenie gminy Pokój, na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, ma ponad 193 ha, co czyni go jednym z największych w województwie opolskim. Składa się zasadniczo z części ogrodu francuskiego, położonej najbliżej dawnego pałacu w Pokoju (obecnie plac w środku ronda), następnie parku krajobrazowego i angielskiego w Winnej Górze.

Typowy ogród francuski, zwany też barokowym, cechował się regularnością kształtów starannie przycinanych roślin oraz kompozycją układu – szablonową i sztuczną. Obecnie – przez dziesiątki lat zaniedbywany – ogród ten przypomina bardziej swego sąsiada, czyli ogród angielski, cechujący się swobodą i naturalnością.

W części dawnego ogrodu francuskiego znajdziemy znacznie więcej budowli oraz rzeźb, co było charakterystyczne dla tego rodzaju parku. W związku z prowadzoną od kilku lat rewitalizacją zabytkowego parku w Pokoju, część postumentów czeka jeszcze na uzupełnienie (rzeźby znajdują się w renowacji).

Z kolei na terenie parku angielskiego, w gąszczu drzew znajdziemy sztuczne ruiny, jakby pradawnego, średniowiecznego kościoła (obok Stawu Heleny). Jednak budowlą najbardziej znaną jest tutaj świątynia Matyldy, znajdująca się na wyspie niewielkiego stawu tuż obok większego zbiornika wodnego o nazwie Staw Matyldy. Niedaleko znajduje się z kolei najbardziej tajemniczy kompleks budowli, czyli Elizjum zwane też Ciemnymi Gankami.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Park w Pokoju to nie tylko wspaniałe, ogromne drzewa z największą w Polsce jednopienną sosną wejmutką oraz ukryte budowle i pomniki z jednym z dwóch zachowanych w Polsce (chociaż bez głowy) pomnikiem Fryderyka Wielkiego, ale także wielkie stawy, gdzie jesienią zbiera się ptactwo wodne przed odlotem w cieplejsze rejony świata.

Dej pozōr tyż:  Łowy na wilki ze starych map i muzykant ze Zgonia w pułapce

Najsłynniejszą rzeźbą parku w Pokoju jest bez wątpienia śpiący lew dłuta Theodora Kalidego. Jest on pamiątką zwycięstwa nad Napoleonem, a szczególnie zwycięstwa księcia Eugeniusza Wirtemberskiego, właściciela Pokoju, w bitwie pod Kulm (był jednym z dowódców sił sprzymierzonych) i jednocześnie symbolem pokoju, jaki zapanował wówczas w Europie.

Śpiący lew

Zdjęcia wykonane zostały od lata do późnej jesieni 2021 r. Park w nieustannie się zmienia, pięknieje, więc odwiedzając go latem 2022 r. możemy natrafić na nowe niespodzianki.

 

dr Henryk Niestrój – Górnoślązak z dziada pradziada, którego korzenie sięgają okolic Tarnowskich Gór z jednej, a Opola z drugiej strony. Absolwent historii oraz administracji Uniwersytetu Opolskiego. Doktor nauk historycznych (Uniwersytet Opolski, 2006). W latach 2000-2002 studia w Szkole Archiwalnej w Marburgu (Archivschule Marburg – Institut für Archivwissenschaft).

Karierę zawodową zaczął w Dziale Naukowo-Badawczym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach. Następnie – w Archiwum Państwowym w Opolu zatrudniony kolejno na stanowisku archiwisty, kierownika oddziału do spraw naukowych, popularyzacji i działań edukacyjnych oraz p.o. kierownika oddziału opracowania materiałów archiwalnych powstałych do 1945 r. W latach 2012-2016 – zastępca dyrektora, następnie p.o. dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, a w latach 2016-2019 – zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Obecnie pracuje w Archiwum Państwowym w Opolu.

Zainteresowania to: historia regionalna (autor kilku monografii miejscowości), dawne pismo niemieckie (odczytywanie i tłumaczenie) oraz fotografia.

Więcej informacji na moich stronach:
Profil autora na FB: https://www.facebook.com/foto.arcaion
Albumy fotograficzne: https://arcaion.pl/
Silesia. Historia Górnego Śląska: http://silesia.arcaion.pl/
Rotulus. Archiwistyka, aktoznawstwo, neografia gotycka: http://rotulus.arcaion.pl/
Kurrenta. Odczytywanie i tłumaczenie neogotyku niemieckiego: http://kurrenta.arcaion.pl/

Dej pozōr tyż:  O językowych mitach, Kochanowskim i ślōnskij gŏdce
Obrazy Górnego Śląska (#1): Zacharzowice
Obrazy Górnego Śląska (#2): Domecko
Obrazy Górnego Śląska (#3): Winów
Obrazy Górnego Śląska (#4): Chrząszczyce
Obrazy Górnego Śląska (#5): Toszek
Obrazy Górnego Śląska (#6): Górki
Obrazy Górnego Śląska (#7): Folwark
Obrazy Górnego Śląska (#8): Chrzowice
Obrazy Górnego Śląska (#9): Boguszyce i Źlinice
Obrazy Górnego Śląska (#10): Szczepanowice i Wójtowa Wieś
Obrazy Górnego Śląska (#11): Góra św. Anny i okolice
Obrazy Górnego Śląska (#12): Łubie
Obrazy Górnego Śląsk (#13): Prądy i Siedliska w Borach Niemodlińskich
Obrazy Górnego Śląska (#14): Luboszyce

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza