Obrazy Górnego Śląska (#4): Chrząszczyce (niem. Chrzumczütz)

Chrząszczyce (niem. Chrzumczütz)

Wieś w gminie Prószków, oddalona od centrum Opola ok. 7 km. Jest siedzibą bardzo starej parafii, wzmiankowanej już w XIII w. i obejmującej w poprzednich stuleciach wiele sąsiednich miejscowości, które dziś mają własne kościoły parafialne. Stąd prowadząc badania geenealogiczne i poszukując przodków w księgach metrykalnych z takich miejscowości, jak: Domecko, Boguszyce, Osiny, Folwark, Ochodze, Złotniki, Górki, Nowa Kuźnia i inne, należy sięgnąć do dawnego archiwum parafialnego w Chrząszczycach.

W Archiwum Państwowym w Opolu znajdują się mikrofilmy ksiąg metrykalnych parafii w Chrząszczycach począwszy od 1715 r. (księga chrztów). Księgi wprawdzie nie są kompletne i w przypadku większości parafii, brakuje niektórych roczników. Jednak są one znakomitym źródłem dla genealoga aż do rozpoczęcia działalności urzędów stanu cywilnego w październiku 1874 r. W przypadku Chrząszczyc właściwym urzędem był działający w Prószkowie Zamku. Oryginały ksiąg tego Urzędu Stanu Cywilnego (niem. Standesamt) także znajdują się w zasobie AP w Opolu. Korzystać z tych materiałów można na miejscu, jak i zamawiać usługi wyszukiwania przez pracowników Archiwum.

Chrząszczyce to urokliwa miejscowość, położona na wzgórzu, dlatego idealnie nadaje się do przedstawiania z oddali. Pięknie się prezentuje zarówno od strony Domecka, jak i wyrobiska Kopalni Folwark. Z każdego z tych miejsc doskonale widoczna jest wieża górującego nad wioską zabytkowego kościoła Matki Boskiej Szkaplerznej.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Widok od strony Górek (zbliżenie)

Sam kościół otoczony murem prezentuje się znakomicie również od wewnątrz. W zespole archiwalnym znajdującym się w Narodowym Archiwum Cyfrowym: Krajowy Urząd Dokumentacji Fotograficznej – Górny Śląsk (Landesbildstelle Oberschlesien) zachowało się zdjęcie wnętrza kościoła z lat 20tych ubiegłego wieku (https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/382c5dcce54ea646757ba622a87027addf601e54ff99c35dcf7cc19f2d8b0579), które można porównać ze zdjęciem prezentowanym w artykule.

Dej pozōr tyż:  Leszek Drong w Trinity College o Śląsku
Wnętrze w okresie międzywojennym (www.szukajwarchiwach.gov.pljednostka-jednostka9939188)
Nawa główna kościoła
Wejście główne do kościoła
Brama cmentarza
Pomnik Kansego u Margosa
Rzeźba św. Franciszka na bramie przy kościele

Obrazy Górnego Śląska (#1): Zacharzowice

Obrazy Górnego Śląska (#2): Domecko

Obrazy Górnego Śląska (#3): Winów

dr Henryk Niestrój – Górnoślązak z dziada pradziada, którego korzenie sięgają okolic Tarnowskich Gór z jednej, a Opola z drugiej strony. Absolwent historii oraz administracji Uniwersytetu Opolskiego. Doktor nauk historycznych (Uniwersytet Opolski, 2006). W latach 2000-2002 studia w Szkole Archiwalnej w Marburgu (Archivschule Marburg – Institut für Archivwissenschaft).

Dej pozōr tyż:  Śląskie anioły i demony – o powieści Anny Dziewit-Meller “Od Jednego Lucypera”

Karierę zawodową zaczął w Dziale Naukowo-Badawczym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach. Następnie – w Archiwum Państwowym w Opolu zatrudniony kolejno na stanowisku archiwisty, kierownika oddziału do spraw naukowych, popularyzacji i działań edukacyjnych oraz p.o. kierownika oddziału opracowania materiałów archiwalnych powstałych do 1945 r. W latach 2012-2016 – zastępca dyrektora, następnie p.o. dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, a w latach 2016-2019 – zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Obecnie pracuje w Archiwum Państwowym w Opolu.

Zainteresowania to: historia regionalna (autor kilku monografii miejscowości), dawne pismo niemieckie (odczytywanie i tłumaczenie) oraz fotografia.

Więcej informacji na moich stronach:

Albumy fotograficzne: https://arcaion.pl/

Silesia. Historia Górnego Śląska: http://silesia.arcaion.pl/

Dej pozōr tyż:  Rada Europy ze Ślązakami

Rotulus. Archiwistyka, aktoznawstwo, neografia gotycka: http://rotulus.arcaion.pl/

Kurrenta. Odczytywanie i tłumaczenie neogotyku niemieckiego: http://kurrenta.arcaion.pl/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza