Obrazy Górnego Śląska (#12): Łubie

Łubie (niem. Lubie, Hohenlieben)

Łubie, których integralnymi częściami są Łubie Górne i Łubie Dolne to rozciągająca się na ponad 2 km miejscowość położona wzdłuż drogi prowadzącej z Pyskowic przez Jasionę i Połomię do Brynka. Administracyjnie należy do gminy Zbrosławice w woj. śląskim.

Jest to jedna z najstarszych miejscowości tego regionu (wzmiankowana w 1256 r.) i jednocześnie jedna z największych w poprzednich wiekach. Była siedzibą wielu znamienitych rodów, między innymi potomków Johna Baildona, przybyłego ze Szkocji a zmarłego w Gliwicach i uważanego za ojca współczesnego hutnictwa.

Na przykościelnym cmentarzu znajdują się groby jego dzieci: Artura, Marii i Aleksandra oraz jego żony Heleny. Klasycystyczny dwór Baildonów (1869 r.) zachował się do dnia dzisiejszego, skryty pośród resztek parku krajobrazowego. Obecnie jest siedzibą domu pomocy społecznej. Niedaleko zobaczymy także zabudowanie folwarczne, w tym potężny spichlerz dworski.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wcześniej przez dłuższy czas właścicielami Łubia byli Blachowie, a także wielu innych właścicieli ziemskich, których historia splatała się z okolicznymi miejscowościami tego regionu.

We wsi znajduje się widoczny z daleka kościół z XVI wieku, powiększony w XVII wieku przez Otiesławów, a który był niegdyś znaczącym ośrodkiem odpustowym. Po raz pierwszy istnienie parafii w tej miejscowości wzmiankowane było w 1337 roku jako parafia św. Piotra i Pawła. Obecnie kościół nosi wezwanie Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Majątek ziemski Łubie w przededniu II wojny światowej obejmował w sumie ponad tysiąc hektarów, z czego Łubie Górne liczyło 514 ha, a Łubie Dolne – 497 ha.

Dej pozōr tyż:  Opa Heinrich ôpowiadoł (1): Wir sind Kinder aus Guttentag

Zespół pałacowy wpisano 27 października 1992 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego.

dr Henryk Niestrój – Górnoślązak z dziada pradziada, którego korzenie sięgają okolic Tarnowskich Gór z jednej, a Opola z drugiej strony. Absolwent historii oraz administracji Uniwersytetu Opolskiego. Doktor nauk historycznych (Uniwersytet Opolski, 2006). W latach 2000-2002 studia w Szkole Archiwalnej w Marburgu (Archivschule Marburg – Institut für Archivwissenschaft).

Karierę zawodową zaczął w Dziale Naukowo-Badawczym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach. Następnie – w Archiwum Państwowym w Opolu zatrudniony kolejno na stanowisku archiwisty, kierownika oddziału do spraw naukowych, popularyzacji i działań edukacyjnych oraz p.o. kierownika oddziału opracowania materiałów archiwalnych powstałych do 1945 r. W latach 2012-2016 – zastępca dyrektora, następnie p.o. dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, a w latach 2016-2019 – zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Obecnie pracuje w Archiwum Państwowym w Opolu.

Zainteresowania to: historia regionalna (autor kilku monografii miejscowości), dawne pismo niemieckie (odczytywanie i tłumaczenie) oraz fotografia.

Więcej informacji na moich stronach:
Albumy fotograficzne: https://arcaion.pl/
Silesia. Historia Górnego Śląska: http://silesia.arcaion.pl/
Rotulus. Archiwistyka, aktoznawstwo, neografia gotycka: http://rotulus.arcaion.pl/
Kurrenta. Odczytywanie i tłumaczenie neogotyku niemieckiego: http://kurrenta.arcaion.pl/

Obrazy Górnego Śląska (#1): Zacharzowice
Obrazy Górnego Śląska (#2): Domecko
Obrazy Górnego Śląska (#3): Winów
Obrazy Górnego Śląska (#4): Chrząszczyce
Obrazy Górnego Śląska (#5): Toszek
Obrazy Górnego Śląska (#6): Górki
Obrazy Górnego Śląska (#7): Folwark
Obrazy Górnego Śląska (#8): Chrzowice
Obrazy Górnego Śląska (#9): Boguszyce i Źlinice
Obrazy Górnego Śląska (#10): Szczepanowice i Wójtowa Wieś
Obrazy Górnego Śląska (#11): Góra św. Anny i okolice

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Obrazy Górnego Śląska (#12): Łubie

 • 10 czyrwnia 2021 ô 21:08
  Permalink

  Piyrwy miyszkali w starożytnym Hohenlieben Germanie. I tak samo w innych okolicznych Dorfach. Na połednie łod Niederlieben we Dombrowie boła osada Celtycko.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza