Obrazy Górnego Śląska (#13): Prądy i Siedliska w Borach Niemodlińskich

Siedliska (niem. Schedliske) i Prądy (niem. Brande) to sąsiadujące ze sobą, chociaż przedzielone autostradą A4 – nieduże pod względem liczby ludności – wioski, położone w gminie Dąbrowa, w zachodniej części powiatu opolskiego. Pod względem powierzchni Prądy są jednak jedną z największych miejscowości gminy Dąbrowa, zaś Siedliska rozrastają się dzięki nowemu osiedlu graniczącemu z Wawelnem.

Obydwie miejscowości otoczone są największym kompleksem leśnym zachodniej części górnej Odry, czyli Borami Niemodlińskimi. Do Prądów przylega część, powołanego w 2001 r., Rezerwatu przyrody „Prądy”.

Na terenie Borów  Niemodlińskich znajduje się także dużo zbiorników wodnych (łącznie blisko tysiąc hektarów), gdzie szczególnie późnym latem grupują się stada ptactwa przed odlotem na zimę. Największym zbiornikiem jest Staw Sangów (137 ha).

Prądy (1480 r. – Prandi, 1534 r. – Prudy) to w przeszłości duża wioska, na terenie której w połowie XIX w. znajdowały się dwa gospodarstwa sołtysów, 25 kmiecych, 8 zagrodniczych i 13 chałupniczych. Ponadto we wsi był młyn wodny oraz szkoła katolicka i – założona w 1861 r. – szkoła ewangelicka.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wjazd do Prądów przez autostradę
Szosa między Prądami a Siedliskami

Teren Siedlisk w przeszłości dzielił się na ziemie majątku ziemskiego (w poł. XIX w. należał do hrabiego von Frankenberg z Tułowic) oraz gminę wiejską. We wsi mieszkało zaledwie 6 rodzin zagrodniczych i jedna chałupnicza. Kościół i szkoła, do których chodzili mieszkańcy Siedlisk, znajdowały się w Prądach.

dr Henryk Niestrój – Górnoślązak z dziada pradziada, którego korzenie sięgają okolic Tarnowskich Gór z jednej, a Opola z drugiej strony. Absolwent historii oraz administracji Uniwersytetu Opolskiego. Doktor nauk historycznych (Uniwersytet Opolski, 2006). W latach 2000-2002 studia w Szkole Archiwalnej w Marburgu (Archivschule Marburg – Institut für Archivwissenschaft).

Dej pozōr tyż:  Rada Języka Śląskiego bierze się do roboty

Karierę zawodową zaczął w Dziale Naukowo-Badawczym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach. Następnie – w Archiwum Państwowym w Opolu zatrudniony kolejno na stanowisku archiwisty, kierownika oddziału do spraw naukowych, popularyzacji i działań edukacyjnych oraz p.o. kierownika oddziału opracowania materiałów archiwalnych powstałych do 1945 r. W latach 2012-2016 – zastępca dyrektora, następnie p.o. dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, a w latach 2016-2019 – zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Obecnie pracuje w Archiwum Państwowym w Opolu.

Zainteresowania to: historia regionalna (autor kilku monografii miejscowości), dawne pismo niemieckie (odczytywanie i tłumaczenie) oraz fotografia.

Więcej informacji na moich stronach:
Profil autora na FB: https://www.facebook.com/foto.arcaion
Albumy fotograficzne: https://arcaion.pl/
Silesia. Historia Górnego Śląska: http://silesia.arcaion.pl/
Rotulus. Archiwistyka, aktoznawstwo, neografia gotycka: http://rotulus.arcaion.pl/
Kurrenta. Odczytywanie i tłumaczenie neogotyku niemieckiego: http://kurrenta.arcaion.pl/

Obrazy Górnego Śląska (#1): Zacharzowice
Obrazy Górnego Śląska (#2): Domecko
Obrazy Górnego Śląska (#3): Winów
Obrazy Górnego Śląska (#4): Chrząszczyce
Obrazy Górnego Śląska (#5): Toszek
Obrazy Górnego Śląska (#6): Górki
Obrazy Górnego Śląska (#7): Folwark
Obrazy Górnego Śląska (#8): Chrzowice
Obrazy Górnego Śląska (#9): Boguszyce i Źlinice
Obrazy Górnego Śląska (#10): Szczepanowice i Wójtowa Wieś
Obrazy Górnego Śląska (#11): Góra św. Anny i okolice
Obrazy Górnego Śląska (#12): Łubie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza