Obrazy Górnego Śląska (#6): Górki

Górki (niem. Gorek)

Miejscowość położona, jak sama nazwa wskazuje na wzgórzu, oddalona jest kilka kilometrów od centrum Opola na trasie między Winowem, a Chrząszczycami. Na kartach historii pojawiła się ponad 700 lat temu, gdy w 1306 r. książę Bolesław zamienił 3 łany ziemi w Opolu na 8 łanów w Górkach. Ziemie te posiadał w 1312 r. wikariusz Radzlaus, kustosz z Opola.

Pola między Górkami a Folwarkiem
Widok z Górek w kierunku Opola

W XIX w. powierzchnia Górek wynosiła równe 1000 mórg. We wsi był kowal, 3 krawców i szewc. Była też karczma oraz szkoła katolicka, do której uczęszczało w 1864 r. 134 uczniów z Górek, Winowa i Folwarku. W 44 prywatnych domach mieszkało 331 osób. Pod względem parafialnym mieszkańcy należeli już wówczas do parafii w Chrząszczycach. Niemniej cmentarz znajduje się obecnie na terenie wioski.

Kaplica na cmentarzu

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W okresie międzywojennym funkcjonowała tu polska szkoła mniejszościowa.

Małe Góreckie Muzeum

W latach 60. XX wieku we wsi były 144 budynki, a liczba mieszkańców dochodziła do 800 osób.

Zabudowania na skrzyżowaniu ul. Opolskiej i Szerokiej
Kapliczka przy ul. Opolskiej

Większość uliczek w Górkach jest dosyć wąska, ale główna droga, zaczynająca się przy kapliczce na skrzyżowaniu z ulicą Opolską nie bez kozery nosi nazwę Szeroka. Poza charakterystycznymi dla tej części Górnego Śląska kapliczkami, zobaczymy wzdłuż tej drogi także wiele dawnych tradycyjnych opolskich domów.

Zabudowania przy ul. Szerokiej
Zabudowania na skrzyżowaniu ul. Opolskiej i Szerokiej (czarno-białe)
Kapliczka na skrzyżowaniu ul. Opolskiej i Szerokiej
Kapliczka i zabudowania przy ul. Szerokiej
Kapliczka przy ul. Szerokiej

Ulica Szeroka prowadzi na poligon wojskowy, który sąsiaduje z Górkami od północnego-zachodu.

Wjazd na poligon

W Górkach zobaczymy też krzyże stawiane niegdyś na drogach wjazdowych do miejscowości oraz w polu, wskazujące drogę do wioski. Jednym z takich krzyży jest Krzyż Niespora postawiony w 1885-1887 r. przy drodze do Folwarku.

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w grudniu - śląskie kalendarium
Krzyż Niespora
Krzyż na końcu wioski
Tabliczka na krzyżu Niespora
Obrazy Górnego Śląska (#1): Zacharzowice
Obrazy Górnego Śląska (#2): Domecko
Obrazy Górnego Śląska (#3): Winów
Obrazy Górnego Śląska (#4): Chrząszczyce
Obrazy Górnego Śląska (#5): Toszek

dr Henryk Niestrój – Górnoślązak z dziada pradziada, którego korzenie sięgają okolic Tarnowskich Gór z jednej, a Opola z drugiej strony. Absolwent historii oraz administracji Uniwersytetu Opolskiego. Doktor nauk historycznych (Uniwersytet Opolski, 2006). W latach 2000-2002 studia w Szkole Archiwalnej w Marburgu (Archivschule Marburg – Institut für Archivwissenschaft).

Karierę zawodową zaczął w Dziale Naukowo-Badawczym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach. Następnie – w Archiwum Państwowym w Opolu zatrudniony kolejno na stanowisku archiwisty, kierownika oddziału do spraw naukowych, popularyzacji i działań edukacyjnych oraz p.o. kierownika oddziału opracowania materiałów archiwalnych powstałych do 1945 r. W latach 2012-2016 – zastępca dyrektora, następnie p.o. dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, a w latach 2016-2019 – zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Obecnie pracuje w Archiwum Państwowym w Opolu.

Zainteresowania to: historia regionalna (autor kilku monografii miejscowości), dawne pismo niemieckie (odczytywanie i tłumaczenie) oraz fotografia.

Więcej informacji na moich stronach:

Albumy fotograficzne: https://arcaion.pl/

Silesia. Historia Górnego Śląska: http://silesia.arcaion.pl/

Dej pozōr tyż:  Rada Europy ze Ślązakami

Rotulus. Archiwistyka, aktoznawstwo, neografia gotycka: http://rotulus.arcaion.pl/

Kurrenta. Odczytywanie i tłumaczenie neogotyku niemieckiego: http://kurrenta.arcaion.pl/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza