Obrazy Górnego Śląska (#3): Winów

Najwyższe wzniesienie w okolicy Opola znajduje się w Winowie. Wzgórze zawdzięcza swe powstanie zwałom polodowcowym, które utworzyły się na dawnym wysokim brzegu Odry. Według legend, w czasach pogańskich składano tam ofiary bogom.

Punkt widokowy przy kościele
Asgard – dobre miejsce widokowe
Asgard – ścianki wspinaczkowe

Dziś na wzgórzu znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, będące centrum Ruchu Szensztackiego w diecezji opolskiej. Kościół parafialny został wybudowanym w latach 1983-1987. Wcześniej Winów należał do parafii w Szczepanowicach.

Parafia Ducha Św. w Winowie
Kościół parafialny Ducha Św.
Pieta na placu przy kościele
Figura Jezusa Miłosiernego

Drogę do kościoła wskazuje ks. Alojzy Liguda, urodzony w 1898 r. w Winowie przy ulicy nazwanej jego imieniem, zamęczony w Dachau i beatyfikowany przez Jana Pawła II w 1999 r.

Ks. Alojzy Liguda wskazuje drogę do kościoła

Tuż za Sanktuarium Wieczernika znajduje się ciekawy projekt edukacyjno-medytacyjna – Droga Małżeńska powstała w latach 2016-2019.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej
Sanktuarium Wieczernika
Droga Małżeńska przy sanktuarium

Przedwojenny Winów znany był jako miejscowość wypoczynkowa, gdzie na wzgórzu księżnej Luizy znajdowały się m.in. tor saneczkowy i restauracja.

Park na wzgórzu księżnej Luizy
Pozostałości toru saneczkowego

W Winowie znajduje się także poligon wojskowy Winów-Górki, chętnie wykorzystywany nie tylko przez wojsko, ale także przez grupy rekonstrukcyjne.

Wjazd na poligon
Ruiny przed poligonem
Poligon

Winów, to miejscowość, w której znajdziemy także tradycyjne zabudowania opolskie oraz murowane kapliczki przydrożne. Miejscowość ta znana jest także z uprawy winorośli i produkcji lokalnego wina.

Tradycyjne zabudowania opolskie
Zabudowania wiejskie
Kapliczka przy ul. Szkolnej
Wschód słońca na placu kościelnym

Obrazy Górnego Śląska (#1): Zacharzowice

Obrazy Górnego Śląska (#2): Domecko

 

dr Henryk Niestrój – Górnoślązak z dziada pradziada, którego korzenie sięgają okolic Tarnowskich Gór z jednej, a Opola z drugiej strony. Absolwent historii oraz administracji Uniwersytetu Opolskiego. Doktor nauk historycznych (Uniwersytet Opolski, 2006). W latach 2000-2002 studia w Szkole Archiwalnej w Marburgu (Archivschule Marburg – Institut für Archivwissenschaft).

Dej pozōr tyż:  Karlusy ze Miyndzyrzeczo wiedzōm nojwiyncyj ô Hajmacie

Karierę zawodową zaczął w Dziale Naukowo-Badawczym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach. Następnie – w Archiwum Państwowym w Opolu zatrudniony kolejno na stanowisku archiwisty, kierownika oddziału do spraw naukowych, popularyzacji i działań edukacyjnych oraz p.o. kierownika oddziału opracowania materiałów archiwalnych powstałych do 1945 r. W latach 2012-2016 – zastępca dyrektora, następnie p.o. dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, a w latach 2016-2019 – zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Obecnie pracuje w Archiwum Państwowym w Opolu.

Zainteresowania to: historia regionalna (autor kilku monografii miejscowości), dawne pismo niemieckie (odczytywanie i tłumaczenie) oraz fotografia.

Więcej informacji na moich stronach:

Albumy fotograficzne: https://arcaion.pl/

Silesia. Historia Górnego Śląska: http://silesia.arcaion.pl/

Dej pozōr tyż:  Rada Europy ze Ślązakami

Rotulus. Archiwistyka, aktoznawstwo, neografia gotycka: http://rotulus.arcaion.pl/

Kurrenta. Odczytywanie i tłumaczenie neogotyku niemieckiego: http://kurrenta.arcaion.pl/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza