Obrazy Górnego Śląska (#16): Złotniki (niem. Zlattnik)

Złotniki (niem. Zlattnik)

Nieduża wioska położona przy trasie nr 414 z Opola do Prószkowa, która pojawiła się na kartach historii pod koniec XIII wieku na dokumencie księcia opolskiego Władysława.

Parafialnie związana z Chrząszczycami (parafia katolicka) i Prószkowem (parafia ewangelicka). Stąd badania genealogiczne osób związanych z tą miejscowością przed 1874 r. można prowadzić w oparciu o księgi metrykalne tych parafii. Od października 1874 r. ludność Złotnik rejestrowana była w Prószkowie i obecnie starsze księgi dostępne są w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu w ramach zespołu nr 1020 Urząd Stanu Cywilnego w Prószkowie Zamku.

Nazwa – według Heinricha Adamy oraz Konstantego Damrota – ma wywodzić się od trudniących się złotnictwem dawnych mieszkańców tej miejscowości, w co raczej trudno uwierzyć, ponieważ cechy rzemieślnicze, w ramach których działalność taka mogła być prowadzona były zdecydowanie domeną miast. W okresie nazistowskim miejscowość przybrała nazwę Goldenau (1936-1945), też nawiązująca do złotnictwa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dawna pieczęć gminna sięgająca początków XVIII w. nawiązuje do podstawowego zajęcia ludności w tym czasie, czyli rolnictwa. Można ją zobaczyć w katalogu pieczęci na Śląsku dostępnym pod adresem https://pieczeciegminne.pl/wyszukiwarka?_sfm_n_polska_miejsc=Z%C5%82otniki

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba ludności we wsi Złotniki to 501 z czego 51,9% mieszkańców stanowiły kobiety, a 48,1% ludności to mężczyźni (źródło: https://www.polskawliczbach.pl/wies_Zlotniki_proszkow_opolskie).

Na terenie miejscowości znajduje się kilka kapliczek, krzyży, pomnik ku czci walczących w wojnach światowych oraz stosunkowo dużo dobrze zachowanych i utrzymanych gospodarstw w tradycyjnej zabudowie, w tym z dawnymi bramami wjazdowymi.

Pośród zabytków warto wspomnieć o:

Dej pozōr tyż:  Polna piastunka

Krzyż „Gromady” – ufundowany przez gromadę ze Złotnik w roku 1897 (Errichtet von der Gemeinde Zlattnik 1897). Na cokole napis po polsku i niemiecku: „Dokonało się”. Podobno w miejscu tym pochowane zostały ofiary wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Chociaż rok postawienia krzyża sugeruje raczej miejsce pochówku ofiar jednej z wielu epidemii, jakie nawiedzały Górny Śląsk w XIX w. Podczas prowadzonych współcześnie prac natrafiono na szczątki ludzkie.

Kapliczka Kochanka (ul. Zimnicka) – wybudowana w latach 1897-1898 przez Jakuba Kochanka jako wotum błagalne o życie dla swoich potomków płci męskiej, ponieważ każdy chłopiec po urodzeniu umierał. Dziewczynki zaś zostawały przy życiu. Zrozpaczony Jakub prosząc Boga o życie dla synów wybudował tę oto kapliczkę. Po jej wybudowaniu urodziło mu się trzech synów. Wewnątrz kaplicy Pieta, niestety nie zachował się obraz św. Izydora na desce, datowany na lata 1898 – 99. Nie ma też już brzóz rosnących niegdyś obok kapliczki.

Krzyż Dobisa (ul. Zimnicka) – ufundowany przez Jakoba i Katarzinę Dobis ze Złotnik (Clotnik) w roku 1928. Tekst z przodu krzyża: „Na krzyżu umarłem grzeszniku za ciebie. Byś raz po śmierci żył ze mną w niebie”.

Henryk Niestrój – Górnoślązak z dziada pradziada. Absolwent historii oraz administracji Uniwersytetu Opolskiego, doktor nauk historycznych (Uniwersytet Opolski, 2006). W latach 2000-2002 studia w Szkole Archiwalnej w Marburgu (Archivschule Marburg – Institut für Archivwissenschaft) kształcącej kadry zarządzające archiwami.

Dej pozōr tyż:  „Schleutsches Schreiben“

W archiwach państwowych przeszedł wszystkie szczeble – od archiwisty do Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Obecnie znów pracuje jako archiwista w Archiwum Państwowym w Opolu.

Zajmuje się fotografią (https://arcaion.pl/) oraz odczytywaniem i tłumaczeniem dawnego pisma niemieckiego (https://kurrenta.pl/).

Obrazy Górnego Śląska (#1): Zacharzowice
Obrazy Górnego Śląska (#2): Domecko
Obrazy Górnego Śląska (#3): Winów
Obrazy Górnego Śląska (#4): Chrząszczyce
Obrazy Górnego Śląska (#5): Toszek
Obrazy Górnego Śląska (#6): Górki
Obrazy Górnego Śląska (#7): Folwark
Obrazy Górnego Śląska (#8): Chrzowice
Obrazy Górnego Śląska (#9): Boguszyce i Źlinice
Obrazy Górnego Śląska (#10): Szczepanowice i Wójtowa Wieś
Obrazy Górnego Śląska (#11): Góra św. Anny i okolice
Obrazy Górnego Śląska (#12): Łubie
Obrazy Górnego Śląsk (#13): Prądy i Siedliska w Borach Niemodlińskich
Obrazy Górnego Śląska (#14): Luboszyce
Obrazy Górnego Śląska (#15): Park w Pokoju

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Obrazy Górnego Śląska (#16): Złotniki (niem. Zlattnik)

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza