Jeżeś Ślōnzok, Ślōnzoczka? Mosz we wercie ślōnsko tōżsamość? Pamiyntej, iże mosz prawo zadeklarować ślōnsko norodowość we Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, co sztartuje już we kwietniu!

Pamiyntej tyż ô pytaniu ô twoja godka. Jak godosz w dōma po naszymu, we ôdpowiedzi wkludź język śląski.

Chcesz sie przewiedzieć wiyncyj? Patrzisz, jak idzie pōmōc?

Wejrzij na strōny, co dowajōm znać ô ślōnskij norodowości przi spisie:

Ôgōlne informacyje ô spisie i akcyji prōmowanio

 

Akuratne informacyje ô spisie

 

Zbiōrka piniyndzy na kampanijo informacyjno

 

Poczytej ô spisie i ślōnskij norodowości na Wachtyrzu:

Narodowość śląska na Spisie Powszechnym 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 odbędzie się od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021 roku. Już dzisiaj jednak wiemy jak wyglądać będą pytania spisowe dotyczące narodowości oraz jakie możliwe będą odpowiedzi. Wbrew obawom nadal możliwa jest deklaracja narodowości śląskiej.

 

Spis Powszechny 2021 także w Republice Czeskiej

W roku 2021 także w Republice Czeskiej obywateli czeka spis powszechny (Sčítání lidu, domů a bytů 2021). Tak jak i w Polsce wśród pytań spisowych pojawią się te o narodowość oraz język ojczysty.

 

Skąd się wzięła narodowość śląska?

Próba zebrania w jedną kolekcję momentów i zjawisk w historii Górnego Śląska, które są kluczowe dla wyodrębnienia się tożsamości górnośląskiej – i narodowości śląskiej jako jednej z jej realizacji.

 

Ślōnskŏ sztama przed Nacyjowym Spisym

Ślōnske ôrganizacyje a polityki ôgłosiōły spōlnŏ akcyjŏ przed Spisym, jaki ôd kwietnia do czyrwnia 2021 bydzie rychtowany w Polsce. Spōlnie bydōm prōmować ślōnskŏ nacyjŏ i ślōnski jynzyk.

 

Ankieta Wachtyrza: świat akademicki o deklaracji śląskiej tożsamości w Spisie Powszechnym

Profesorowie Kunce, Myśliwiec, Szmeja i Nawrocki w sprawie deklaracji śląskich tożsamości w nadchodzącym Spisie Powszechnym.

 

Dejcie pozōr na Ślazaków

Styknie ino źle kliknōnć jaki knefel i zaroz “narodowość inna: śląska” bydzie mieć ôsoba mynij.

 

Jeżech Ślōnzok. Głosy ôd naszych autorōw i gości

Bartodziej & Soika: Narodowy zamęt

Podczas spisu musimy wyjść z cienia i dać znać o swoim istnieniu. Cień ma wiele twarzy, między innymi strachu i słabości.

Aleksander Lubina: Spis powszechny 2021? Naszkryflōm prowda!

We spisie powszechnym 2021  naszkryflōm prowda – narodowość: śląska, a dokładnie to jestem Górnoślązakiem (Ślązakiem i Niemcem), ale napiszę narodowość śląska, bo to prŏwda.

Tadeusz Markiton: Jo je stōnd! Dlaczego znowu zadeklaruję narodowość śląską  

W „Spisie Powszechnym” z 2011r. podałem oczywiście narodowość „śląską”. Nikomu na złość. Tak zrobiłem 9 lat wcześniej i tak samo zrobię ponownie w 2021r.

Prof. Joachim Glensk: Zniewolenie narodowe?

Tworzy się i finansuje instytuty naukowe, które mają przeciwdziałać wszelakim ruchom odśrodkowym pod pozorem walki z jakąś wydumaną secesją.

Henryk Waniek: Potwierdzę swą śląską narodowość

W nadchodzącym spisie powszechnym (podobnie jak w 2 poprzednich) zamierzam potwierdzić swą narodowość śląską. Ma to uzasadnienie przede wszystkim mentalno-emocjonalne.

Alojzy Lysko: Tożsamość jest siłą duchową regionu

Tożsamość jest świadomością siebie, więc nie wolno ją okłamywać i ją zatruwać (…). Tożsamość to szczerość i odwaga.

Zbigniew Rokita: Zadeklaruję narodowość śląską oraz polską

Swoją śląskość uprawiam dość indywidualnie i dopiero powoli tkają mi się w głowie niteczki łączące mnie z innymi Ślązakami.

Szczepan Twardoch: Śląska tożsamość wyrasta ze mnie samego

To jedyna tożsamość etniczna jaką jestem w stanie w sobie znaleźć, jedyna, w jakiej zostałem wychowany i jedyna, jaka wzbudza mój sentyment. Jedyna, jaka nie jest narzucana mi z zewnątrz, gwałtem, lecz wyrasta ze mnie samego.

Marcin Melon: Byda deklarować norodowość ślōnsko

Ślōnsk to je mōj hajmat, kerymu przaja i niy poradza sie forsztelować, cobych miōł deklarować jakoś inkszo.

Klaudiusz Kaufmann: Wpisza nŏrodność ślōnskŏ

Urodziōł żech sie na Ślōnsku, kery bōł już wtedy przi Polsce i skōńczōłech polskŏ szkoła, jako szauszpiler je żech tyż czyńściōm polskyj kultury, ale mōm świadōmojść swojich korzyni, tego, kaj miyszkali moje ōłpy, ōłmy i pra-starziki.

Wojciech Browarny: śląskość jako tożsamość (post)narodowa

Śląskość jest dla mnie praktyką kulturową. Myślę, czuję i porozumiewam się dolno-śląskimi symbolami, opowieściami, tradycjami i pamięcią, miejscami i postaciami historycznymi. To jest mój język.

Artur Ganszyniec: Śląskość — filar mojej tożsamości

Od wielu lat nie mieszkam na Śląsku, a jednak śląskość i poczucie osadzenia w skomplikowanych śląskich historiach jest jednym z głównych filarów mojej tożsamości.

Dariusz Zalega: Postawię na narodowość śląską i polską

Ludowa historia Śląska ma zresztą tą wspaniałą cechę, że jest częścią ludowej historii zarówno Niemiec, Polski, jak i Czech. I to jest nasz atut.

Joanna Rostropowicz: Zadeklaruję narodowość śląską i niemiecką

Narodowości dwie – śląska i niemiecka. W moim przypadku nie jest to wybór, ale spadek po rodzicach i wszystkich przodkach.

Tomasz Słupik: Zadeklaruję narodowość i język śląski

Zadeklaruję tylko narodowość śląską, podobnie jak zrobiłem to 10 i 20 lat temu. Wybór jest dla mnie oczywisty ponieważ rodzina, w której się wychowałem, jak również środowisko, w którym wzrastałem było śląskie.