Ślōnskŏ sztama przed Nacyjowym Spisym

Ślōnske ôrganizacyje a polityki ôgłosiōły wczoraj spōlnŏ akcyjŏ przed Spisym, jaki ôd kwietnia do czyrwnia 2021 bydzie rychtowany w Polsce. Spōlnie bydōm prōmować ślōnskŏ nacyjŏ i ślōnski jynzyk.

Ugodaniy

            My niżyj podpisane a podpisani, we mianie ôrganizacyjōw, kere nas posłały, abo we mianie nas samych, ôbiecujymy robić spōlnie przi prōmocyji możebności ôpedzynio sie za ślōnskim poczuciym a ślōnskim jynzykym we Nacyjowym Spisie Wszecôbecnym Ludzi a Kwatyrōw, rychtowanym we Polsce ôd 1 kwiytnia do 30 czyrwnia 2021 roku.

We rōmach naszego ugodanio bydymy rychtować tak spōlne, jak i ôsobne akcyje, kere prōmować bydōm możebność ôpedzynio sie we formularach spisowych za ślōnskōm nacyjowościōm a ślōnskim jynzykym. Pokludzymy akcyje, kere bydōm pokazować prawidła udziału we Spisie. Dlo fachowego sparcio technicznego a praktycznego, przidymy ku ludziōm, kerzi chcōm sie spisać we Spisie, a niy majōm takij możebności – ludzie starsi, ze niymocōm, a tyż ci ôdcofnyci cyfrowo. Bydymy tyż wachować, coby Spis kludzōny bōł noleżnie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ôbiecujymy tyż po przocielsku robić spōlnie przi ôpisanych sam cylach, tak do kupy we rōmach tej akcyje, jak tyż i kożdy przed sia.

Cołko nasza robota a akcyje ôpisane bydōm na strōnie slonzoki.pl

(-) Poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut

(-) Senator RP Marek Plura

(-) Posłanka na Sejm RP Monika Rosa

(-) Poseł na Sejm RP Maciej Kopiec

 

Partyje:

(-) Śląska Partia Regionalna

Dej pozōr tyż:  Piotr Zdanowicz: Prawda po polsku - czyli „Cycero, gdyby jeszcze żył…” #1

(-) Ślonzoki Razem

 

Ôrganizacyje, ferajny a blogerzy:

(-) Belekaj.eu

(-) Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich

(-) FEST

(-) Nasz Wspólny Śląski Dom

(-) Pro Loquella Silesiana

(-) Przymierze Śląskie

(-) Ruch Autonomii Śląska

(-) Stowarzyszenie Miłośników Śląska Verum

(-) Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej

(-) Stowarzyszenie Otwarty Śląsk

(-) Śląskie Perły

(-) Ślōnskŏ Ferajna

(-) Tuudi.net

(-) Uotwarty Ślůnsk

(-) Wachtyrz

(-) World Silesian Congress

(-) Związek Aktywistów Śląskich

Wersja polska:

Porozumienie

            My niżej podpisane i podpisani, działając w imieniu organizacji, które reprezentujemy bądź w imieniu własnym, zobowiązujemy się do współpracy na rzecz promocji deklarowania tożsamości śląskiej oraz języka śląskiego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań organizowanego w Polsce od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku.

W ramach naszego porozumienia będziemy podejmować zarówno wspólne, jak i indywidualne, działania promujące możliwość deklarowania w formularzu spisowym narodowości śląskiej oraz języka śląskiego. Poprowadzimy akcje informujące o zasadach udziału w Spisie. Celem profesjonalnego wsparcia technicznego i logistycznego dotrzemy do tych osób, które chcą uczestniczyć w Spisie, a nie mają ku temu możliwości – osoby starsze, z niepełnosprawnościami i te wykluczone cyfrowo. Będziemy także czuwać nad prawidłowym przebiegiem Spisu.

Zobowiązujemy się również do partnerskiej współpracy przy realizacji powyższych celów tak wspólnie w obrębie tej akcji, jak i indywidualnie.

Wszystkie nasze działania i akcje opisane będą na stronie slonzoki.pl

Przypominamy także o zrzutce na akcję promocyjną: https://zrzutka.pl/spispowszechny

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 29.01.2023

Na dziś, 12 stycznia 2021, zebrano już 20% zakładanej kwoty!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

3 kōmyntŏrze ô „Ślōnskŏ sztama przed Nacyjowym Spisym

 • 13 stycznia 2021 ô 00:03
  Permalink

  Czy planowana jest moze kooperacja miedzy mieedzy mniejszosciami woj. opolskiego i slaskiego? Skoro da dwa pola na narodowosc wolne, to taktycznie Slabe dla mniejszosci niemieckiej, slaskiej, czeskiej By wpisywac narodowosc polska (jeśli sie posiada wiecej niz jedna tozsamosc mniejszosciowa). MN G/Ś Sila rzeczy powinna posiadac tozsamosc Slaska. Tak Jak Bawarczyk Ma bawarska a Saksonczyk saksonska. Skupianie sie na jedynej wlasciwej tozsamosci to nieestety wplyw polskiej i nazistowskiej (U najstarszej gene acji) socjalizacji. Na odwrot bedzie trudniej zwlaszcza na wsch. G/Ś który jest prawie 20 lat dluzej polonizowany w duchu germanofobicznym. Od Sporej czesci Slazakow bez niemieckich (pruskich) kozeni tez nie sposob upatrywac sie uspionej tozsamosci niemieckiej, By wesprzec MN. Ale tzw. Autochtonii moga jeśli nie sa germanofobami tresowanymi przez polska panstwowosc podac za druga niemiecka, zwlaszcza Ci ktorzy z sentymentem czy Duma spominaja, ze moja Oma godali Po niymiecku. Trzecia opcja, ktorej warto pamietac jest czeska. Ze wzgledu na spora odleglosc w czasie czeskiej panstwowosci i szerszych wplywow tej kultury TA tozsamosc jest czesto U Slazakow marginaliziwana, co jednak nie znaczy ze mamy nie brac Pod uwagę. Tozsamosc U Slazakow jest czesto komplementarna, co warto podkreslic. Nie wyekstrachuje jednej z wielu moich tozsamosci narodowych a reszte zadepcze i zamiote Pod dywan historii. Podam niestety ze wzgledu na ograniczenia systemowe spisu tylko dwie, Bo mniejszosciowe. Polskosc Ma wystarczajaco dobry byt, wiec nie widze dla niej zagrozenia, stad jej ze wzgledow technicznych poprostu nie podam. Pozatym P-i-S lubi nieswiadomie wprawdzie, niemcow za Körpernika, Wita Stwosza, zalozenie Krakowa, Torunia i wielu innych miejscowosci w Polsce, rozwoj jezyka polskiego, wiec mysle ze wodz narodu polskiego bedzie zadowolony z wyboru narodowosci niemieckiej. Druga narodowoscia w Moim przypadku bedzie Slaska, Bo to Slazacy swoim wysilkiem sprawili By Polska nie byla panstwem typowo rolniczym:)

  Ôdpowiydz
  • 15 stycznia 2021 ô 18:53
   Permalink

   Jo zadeklaruja narodowość Śląsko !

   Ôdpowiydz
  • 4 kwiytnia 2021 ô 07:25
   Permalink

   Moja Oma godali po nimiecku bo okupant niemiecki tak kozoł.

   Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza