Narodowość śląska na Spisie Powszechnym 2021!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 odbędzie się od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021 roku. Już dzisiaj jednak wiemy jak wyglądać będą pytania spisowe dotyczące narodowości oraz jakie możliwe będą odpowiedzi. Wbrew obawom nadal możliwa jest deklaracja narodowości śląskiej.

Zapowiadał to już prezes GUS w odpowiedzi jakiej udzielił naszemu portalowi, gdzie pytaliśmy o formę przeprowadzenia spisu odnośnie narodowości i języka. W odpowiedzi zapewniono nas, że “nie będzie stosowany żaden zamknięty katalog dopuszczalnych rodzajów narodowości (etnonimów) czy rodzajów języka, a konstrukcja pytania w formularzu umożliwi wyrażenie dowolnej – pojedynczej lub podwójnej – identyfikacji narodowo etnicznej oraz wskazanie dowolnych języków kontaktów domowych, w tym jednego lub dwóch języków niepolskich.

A jak zapowiedzi GUS zostały przełożone na formularz spisowy mogliśmy się przekonać podczas spisu próbnego, jaki przeprowadzono w 16 gminach na terenie Polski.

Najpierw będziemy zapytani o naszą narodowość. Do wyboru będzie polska, 13 mniejszości ustawowych (zarówno narodowych jak i etnicznych) oraz inna. W takich sytuacjach pokazuje się między innymi po co Ślązakom potrzebny jest status mniejszości etnicznej.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Po zaznaczeniu opcji inna, otworzy się pole, gdzie będziemy mogli podać narodowość śląską.

Kolejne pytanie będzie dotyczyć naszej ewentualnej dodatkowej przynależności do innego narodu lub wspólnoty etnicznej.

Za udostępnienie screenów dziękujemy Arturowi Jabłońskiemu z Kaszëbskej Jednoty.

Uwaga! Ostateczna kształt formularza spisowego może jeszcze ulec zmianom.

Dej pozōr tyż:  Na szpicy

Przypomnijmy, że w ostatnim spisie powszechnym z 2011 roku 846,7 tys. osób w Polsce zadeklarowało narodowość śląska, z tego 375,6 tys. jako jedyną, a 435,8 tys. jako pierwszą. Język śląski jako domowy wybrało 529,4 tysięcy osób, z czego 126,5 tysięcy mówi w domu wyłącznie po śląsku.

A jak będzie w roku 2021? Patrząc na formę spisu zależeć to powinno tym razem głównie od samoświadomości Ślązaków. Planowany spis ma odbyć się w formie internetowej, więc sami powinniśmy motywować naszych sąsiadów do samospisu!

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza