Spis Powszechny 2021 także w Republice Czeskiej

W roku 2021 także w Republice Czeskiej obywateli czeka spis powszechny (Sčítání lidu, domů a bytů 2021). Tak jak i w Polsce wśród pytań spisowych pojawią się te o narodowość oraz język ojczysty. Spisywani po raz kolejny będą mogli analogicznie do polskiego spisu podać narodowość śląską. Odpowiedź na to pytanie nie jest w Republice Czeskiej obowiązkowa, co pokazuje tabela na końcu artykułu.

Czeski Urząd Statystyczny – Český statistický úřad (ČSÚ) zakończył właśnie spis próbny, który miał pokazać stan przygotowania do przeprowadzenia spisu właściwego wiosną 2021 roku.

Spis właściwy zostanie przeprowadzony od 26 marca 2021 roku. Pierwsze dwa tygodnie (do 9 kwietnia) będzie możliwość spisania się online. Ci, którzy tego nie zrobią, dostaną między 17 kwietnia a 11 maja formularze pisemne. Po tym terminie nastąpi opracowanie wyników, które Czeski Urząd Statystyczny planuje ogłosić na przełomie 2021/2022 roku.

Formularze online są przygotowane w 7 językach (oprócz czeskiego także po niemiecku, angielsku, polsku, rosyjsku, ukraińsku, wietnamsku i romsku). Formularze papierowe zostaną przesłane w języku czeskim, chyba że do komisarza spisowego zostanie zgłoszony wniosek zainteresowanego, to może otrzymać formularz także w 6 pozostałych wyżej wymienionych językach.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

A jak wyglądały wyniki dotyczące narodowości w poprzednich spisach powszechnych? Narodowość śląska pojawiła się w nich w 1991 roku. Wtedy wraz z morawską znalazła się ona na formularzu przygotowanym przez Czeski Urząd Statystyczny jako jedna z opcji wyboru (w przeciwieństwie do sytuacji w Polsce, gdzie przed spisem z 2002 roku Ślązacy musieli stoczyć batalię o możliwość wpisywania takiej narodowości). W kolejnych spisach narodowości te już należy wskazać samodzielnie, co skutkowało znaczny spadkiem deklaracji między wynikami z 1991 i 2001 roku. W ostatnim spisie (2011) obie narodowości zanotowały znowu wzrosty deklaracji, mimo iż ponad 1/4 obywateli Republiki Czeskiej nie wskazała żadnej narodowości.

Dej pozōr tyż:  Leszek Drong w Trinity College o Śląsku

Źródło: https://www.czso.cz/csu/scitani2021/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza