Dejcie pozōr na Ślazaków

Nojwiynkszyj etnicznyj myńszości ze spisu 2011 niy bydzie miyndzy ôpcyjami do klikniyńcio. Niy bydzie – bo przeca niy ma jij na wykozie norodnych i etnicznych myńszości we ôrdōnku. A niy ma – bo trzi Syjmy ôd tego czasu patrzały, coby jij tam niy wkludzić. 800 tysiyncy deklaracyji, ôbywatelski projekt poprowki ôrdōnku, pora projektōw partyjnych, sygnały ze Unije – trza sie było trocha narobić, coby to wszysko poôdciepować.

Mosz ale, ôbywatelu, swoboda. Możesz se kliknōnć na “inna” i sōm wpisać, co ci sie ino widzi. Chociożby to była norodność ślōnsko. Czego chcesz wiyncyj? (Jo bez przikłod bych chcioł, coby państwo do porzōndku porachowało swojich ôbywatelōw. Ale jo zawdy bōł wymyślaty…)

Zno fto, jakie sōm spisowe prawidła przi powpisowanych felerach? Przeca bydymy sie spisować sami, na tastaturach i mobilniokach, na zicher niyjedyn sie przi tymu chachnie. Jak rachowane sōm ôdpowiedzi do narodowości: francuzka, angielksa, protugalska? Poprowio to fto? Niy bydzie aby tak, iże pokoże nōm sie moc nowych norodności: takich na pora, poradziesiōnt, abo i poraset ludzi?

Toć, szłoby zaś (jak przi spisie 2011) dać szyroki wykoz z norodnościōm do ôbranio. Ale tyn systym niy ma dobry, bo dużo snadnij sie przi nim pokazujōm problymy z mitycznōm monoetnicznościōm Nojświyntszyj Republiki.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ślōnsko norodność je fest zocno i niy ciupnōłbych sie na żodno inkszo, ale jedno trza pedzieć: je darymno do zapisowanio. Tōż richtich idzie sie starać, iże hneda nōm przibydzie moc ôbywatelōw z nowymi norodnościami: Slązaków (sląska),  Ślōnzokōw (ślōnsko) i Ślonzaków (ślonska). Abo tych nojgorszych – Ślazaków (ślaska), co sōm klang majōm taki, że strach. Styknie ino źle kliknōnć jaki knefel i zaroz “narodowość inna: śląska” bydzie mieć ôsoba mynij.

Dej pozōr tyż:  Komfortowa rola ofiary

Tōż jak sie pokożōm wyniki spisu, to dejcie pozōr, co tam za nacyje stojōm na spodku tabulki. Abo lepszy – dejcie pozōr przi wkludzaniu swojij ôdpowiedzi. Ślōnzoki traciyły sie już skuli wojyn, moru, volkslist i rehabilitacyjnych akcyji. Gupie by było, jakby my sie teroz potraciyli skuli literōwek.

Podziynkowania do Jacka Zięby @jacek_zieba za tweet z pōmysłym na tekst.

Przidane 03/04: Pora dni po napisaniu felietōnu pokozały sie informacyje ô tym, iże systym dowo dorady po wkludzyniu piyrszych liter, tōż (na szczyńscie) niy idzie zrobić takich felerōw. I richtich – styknie napisać “ś” i zaroz “śląska” sie pokazuje. Tela dobrze!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

4 kōmyntŏrze ô „Dejcie pozōr na Ślazaków

 • 20 marca 2021 ô 15:13
  Permalink

  Parafrazując: “nie ważne co wpiszemy, ważne co policzą”

  Ôdpowiydz
 • 20 marca 2021 ô 13:12
  Permalink

  A ja się będę śmiał jak w oficjalnych wynikach nie będą podawali szczegółów deklaracji. Czyli jeśli padł wybór na narodowość “inną”, to podadzą “INNA” i tyle. Nie wchodząc w szczegóły, co dalej deklarowano (śląska, islandzka, szwedzka, baskijska itp.). W ten elegancki sposób W OGÓLE w oficjalnych wynikach nie pojawi się “narodowość śląska”, a po prostu milionowa “NARODOWOŚĆ INNA”.

  Ôdpowiydz
  • 21 marca 2021 ô 09:53
   Permalink

   A jo by się śmiol keby Ślōnzocy się wnerwili i we jeszcze srogszyj miyrze podali identyfikacjo tuplowanõ ślōnsko-niymiecko. W gruncie i tak ôna je, bez nij niy byłoby ślōnskojści jakõ dziś znōmy. Ślōnzok je jak szmaragd, moc silny twardy, kuli swojyj złożonyj struktury i to cza docyniac. Jak wszyjstko co niymiecke i pod niymiecke klasyfikowane je dyskryminowane we tym sztaacie, no krōm niymieckich €€€€€€. Jak niy szło po dobroci bez otatnie 10 lot, to czas na rebelijo. Statystyki bannōm i tak zaniżone kuli braku możliwości ôbranio direkt narodowosc “śląska”. Jak robić szum , to do porzōndku. Za polsko grupa etnograficznie się sklasyfikować nie dōm, bo w Polsce, to Zech był ino pora razy na jakichś ausflugach. * Ślōnsko, to nie Polska, ale i Ślonsko i Polska tworzōm RP. Schuldigung ale nawet Powstańce Polske ôdrōżniali Ślōnski Kraj ôd Polski

   Ôdpowiydz
 • 20 marca 2021 ô 08:10
  Permalink

  No to trza uświadamiać jak wpisywać: narodowość inna: śląska

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza