Mirosław Syniawa: Bloomsday

Wszyjsko, co Joyce ôpisoł w „Ulissesie”, dzieje sie 16 czyrwca 1904 roku w Dublinie. W tyn dziyń ludzie, kerzi radzi czytajōm tã i inksze ksiōnżki napisane bez Joyce’a, fajrujōm na cołkim świecie Bloomsday (latoś 65 rŏz). Miano tego świynta wziyno sie ôd jednego z bohaterōw „Ulissesa”, dublińskego Żyda Leopolda Blooma.

Czytej dalij

Historyjŏ w 1000 słōw: Niypodległy Ślōnsk, p. I

We 1201 roku umar Jarosław, princ ôpolski, a rok niyskorzij umar Bolesław Wysoki, co ôstawiōł po sobie syna, Hynryka Brodatego. Zarŏz zaczōn sie kōnflikt miyndzy nim a Mieszkym Plōntōnogim ô Dolny Ślōnsk.

Czytej dalij