Robert Burns – Cieszy serce zŏcne piwo

Robert Burns “CIESZY SERCE ZŎCNE PIWO” (tumaczynie Mirosław Syniawa)

Refryn

Piwo, strzybłym żeś i złotym,
Ôddoł za ciã bych galŏty
I strzewiki, jako żywo –
Cieszy serce zŏcne piwo!

Mioł żech kejsik take woły,
Co roboty sie niy boły,
Po jednymu żech je zbywoł –
Cieszy serce zŏcne piwo!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Przi piwie sie ważny czujã,
Rŏd z szynkŏrkōm pobŏznujã,
Choć mie niyrŏz ôprzezywŏ –
Cieszy serce zŏcne piwo!

Wiersz pochodzi z tomiku “Wiersze i śpiywki Roberta Burnsa ze ślōnskimi translacyjami ôd Mirka Syniawy“.

A tak wiersz czytŏ nasz redakcyjny kamrat, Pejter Długosz:

Foto tytułowe: Jesenicka Lahudka

Dej pozōr tyż:  „Schleutsches Schreiben“

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Robert Burns – Cieszy serce zŏcne piwo

 • 28 lipnia 2020 ô 14:59
  Permalink

  Cieszy serce i to, że na Ślōnsku momy coroz wiyncyj dobrych piwowarōw.
  Kraftwerk pod Rybnikiem
  Weldersi w Sierakowicach
  Recraft w Świętochłowicach
  Minibrowar Majer w Gliwicach
  i inni …
  Przydałaby się jakoś mapka ślōnskich piwowarów 😉

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza