Robert Burns – Cieszy serce zŏcne piwo

Robert Burns “CIESZY SERCE ZŎCNE PIWO” (tumaczynie Mirosław Syniawa)

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Refryn

Piwo, strzybłym żeś i złotym,
Ôddoł za ciã bych galŏty
I strzewiki, jako żywo –
Cieszy serce zŏcne piwo!

Mioł żech kejsik take woły,
Co roboty sie niy boły,
Po jednymu żech je zbywoł –
Cieszy serce zŏcne piwo!

Przi piwie sie ważny czujã,
Rŏd z szynkŏrkōm pobŏznujã,
Choć mie niyrŏz ôprzezywŏ –
Cieszy serce zŏcne piwo!

 

Wiersz pochodzi z tomiku “Wiersze i śpiywki Roberta Burnsa ze ślōnskimi translacyjami ôd Mirka Syniawy“.

Foto tytułowe: Jesenicka Lahudka

Dej pozōr tyż:  "Władysław kozielsko-bytomski. Ambitny władca Górnego Śląska" - książka z naszym patrionatem

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza