Idzie szukać we necu po naszymu!

Pokozoł sie nowy ślōnski serwis, jakigo jeszcze niy było. Silling.org przigotowoł do ślōnskij społeczności wyszukowarka internetowo ze interfejsym po naszymu!

Wyszukowarka mo miano Szukocz i żeby być barzij akuratnym, trza by ô nij pedzieć, że ôna je metawyszukowarka. To ôznaczo, że ôna niy mo swojij listy strōn, ino pokazuje wyniki ze inkszych wyszukowarek na jednym ekranie.

Ôprogramowanie ôd Szukocza to paket searx, co ôd Kōmisyje Europejskij dostoł grant we rōmach programu Internetu Nowyj Gyneracyje (New Generation Internet; NGI). To je program, co spiyro europejske inicjatywy, co mogōm pōmōc zbudować internet do ludzi zamiast do amerykańskich korporacyji.

Architektura ôd Szukocza je tak zbudowano, że wyszukowarka szanuje prywatność ôd używocza. Nojbarzij ciepie sie we ôczy to, że serwis wychodnie niy ôstawio po sobie zbiorōw cookies. Dopiyro jak sie zmiyni preferyncyje, to ône sōm spamiyntowane we cookies. Te zbiory niy sōm używane do niczego inkszego, ino do pamiyntanio preferyncyji.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Szukocz na systymie Ubuntu
Szukocz na systymie Ubuntu

Wyszukowarka niy pokazuje tyż profilowanych wynikōw szukanio. Co to ôznaczo? Że Google tworzi ô kożdym używoczu profil, żeby wiedzieć, co go nojbarzij interesuje. Google wiy, że używocz na feryje jeździ do połedniowyj Europy abo woli klocki Lego ôd ciastoliny i przi szukaniu pryndzyj pokoże Italijo i Lego niż Egipt i ciastolina. Take profilowanie je dobre, ale ôno sie niy ôgraniczo ino do feryji i bawidełek. To sie tyko tyż wiadōmości i spraw światopoglōndowych, tōż Google zawiyro ludzi we kōmorze echo i pokazuje to, co sie zgodzo ze jejich włosnym poglōndami. To kludzi to coroz barzij ekstrymalnych poglōndōw i tego, że przestowōmy umieć ze sobōm godać. Szukocz niy tworzi żodnego profilu i wszyskim pokazuje gynau take same wyniki, co może pōmōc we lepszym spokopiyniu świata i byciu lepij poinformowanym.

Dej pozōr tyż:  Geudka – dwugłoska „eu” w dialekcie głogóweckim

Ôkrōm prywatności wyszukowarka mo funkcyje szukanio we wybranym jynzyku i przekazowanio szukanio we inksze miyjsca. Bez przikłod wpisanie we Szukoczu:

!!wach Bytōm

prześle pytanie do Wachtyrza, a tyn pokoże wszyske artykuły, co w nich je mowa ô Bytōmiu. Wiyncyj takich skrōtōw szukanio idzie znojś na podstrōnie „instrukcyjo”.

Adresa ôd serwisu to https://szukocz.slon.ski. Dodejcie sie do przeglōndarek.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

3 kōmyntŏrze ô „Idzie szukać we necu po naszymu!

 • 30 listopada 2020 ô 09:15
  Permalink

  Nojsamprzod Panie Grzegorzu, fest dziynkuja za Pana robota. To niy je tak, że nikt tego niy widzi…
  A terozki mom pytanie – niy mom szukocza we liście w przeglondarce (FF). Jak moga to dociepnyńć?

  Ôdpowiydz
 • 29 listopada 2020 ô 15:42
  Permalink

  Już mom wyszukowarka przełonaczono na Szukocza.
  Powód mom ku tymu dwojisty:
  – Piyrwszy to, jakeście sami napisali, internet do ludzi niy do korporacyji.
  – Drugi to ślonski szukocz. Fto wiy może niyskoro takie łonczyni nowych technologii ze ślonskiym bydzie czynściom naszyj tożsamości?

  Wielki reszpekt dla Pana Grzegorza (i inkszych?) za to, iże mu sie durch chce.

  PS: No i nauczyłech sie, że domyślny to wychodny.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza