Powstania Śląskie Spółka z o. o., czyli jak urwać kurze złote jaja

Z chwilą, gdy zapadła decyzja o przeprowadzeniu plebiscytu, duża polska akcja zbrojna na Górnym Śląsku stała się nieunikniona. Choć z perspektywy prostego uczestnika “powstanie” mogło być walką o ideały, przygodą, sposobem na dorobienie lub metodą bezkarnego dokonywania rozbojów na ludności, dla warszawskiego rządu było w istocie rozpaczliwą próbą ratowania wartego ogromnych pieniędzy francusko-polskiego przedsięwzięcia biznesowego.

Czytej dalij

Chłop Rybka i legendarne początki Tarnowskich Gór

Przez najbliższe trzy dni tarnogórzanie obchodzić będą święto swojego miasta zwane “Gwarkami”. Kulminacją obchodów jest zwyczajowo Pochód Gwarkowski, który przechodzi ulicami miasta w okolicach niedzielnego południa. Jedną z postaci historycznego pochodu jest chłop o nazwisku Rybka, którego postać wiąże się z legendą dotyczącą odkrycia złóż rud srebronośnych.

Czytej dalij

Wilhelm von Blandowski – odkrywca i jajcarz z Gliwic

Trzeba mieć nie byle jaką fantazję, żeby odstawić taką akcję, by jak kraj długi i szeroki opinia publiczna miała problem wybrać czy zbierać dolną szczękę z podłogi, czy tarzać się po tejże podłodze w konwulsyjnym śmiechu. Istnieją jednakże sprawdzone sposoby. Znał je z pewnością nasz synek, Ślązak z Gliwic, Johann Wilhelm von Blandowski, najmłodszy syn podpułkownika Korpusu Medycznego pruskiej armii i jego żony Leopoldine z d. Woyrsch…

Czytej dalij

Polskie włości hrabiów Henckel von Donnersmarck

Myliłby się ten, kto pomyślałby, że nie istnieją żadne historyczne związki Ożarowic i okolic z Ziemią Tarnogórską. Istnieją. W roku 1825 świerklaniecki hrabia Karol Łazarz Henckel von Donnersmarck, pan m.in. Tarnowskich Gór i Bytomia, zakupił na licytacji w Trybunale Cywilnym Województwa Krakowskiego Ożarowice wraz z Celinami, a nieco później jego syn Guido dokupił jeszcze Tąpkowice.

Czytej dalij

Baron von Zedlitz – Ślązak, który wymyślił matury

Warto przypomnieć kto wymyślił i wprowadził egzamin dojrzałości, maturę, das Abitur, w formie jaką znamy dziś, tj. w formie egzaminu podsumowującego edukację na poziomie średnim i dającego wstęp na wyższe szczeble kształcenia. Otóż twórcą egzaminu maturalnego był Ślązak urodzony 4 stycznia 1731 r. w Schwarzwaldau (obecnie Czarny Bór) koło Waldenburga (obecnie Wałbrzych) – baron Karl Abraham von Zedlitz und Leipe

Czytej dalij