Nowy nec społecznościowy cołki po naszymu

Słyszeli żeście kedyś ô Mastodonie? To taki nec społecznościowy, co je trocha jak Twitter, a trocha niy. Rozchodzi sie w nim ô to, że ôn niy je scyntralizowany jak Twitter abo Facebook, ino mo blank ôtwarto architektura ze ôtwartym kodym zdrzōdłowym, tak samo jak dostympne już po naszymu LibreOffice i Ubuntu.

Mastodon dziynki tymu, że je ôtwarty, idzie zainstalować na rozmajtych serwerach i kożdy z nich sie łōnczy z inkszymi w jedyn nec (to je ta decyntralizacyjo). Trocha jak email, że idzie mieć kōnto na Gmailu, ale bez problymu idzie wysłać wiadōmość do kogoś, fto mo kōnto na Outlooku, abo w kożde inksze miyjsce. Z Facebooka niy wyślymy wiadōmości na Twitter, Linkedin, NK i kaj tam jeszcze.

Je tyż ślōnski serwer Mastodona. Mo adresa ajnf.art i nazywo sie – jak idzie sie dōmyślić – Ajnfart. Na razie registrowanie je zawarte, bo nojprzōd trzeba napisać prawidła używanio, rozwiōnzać problymy z RODO i pora technicznych, ale hned winiyn być dostympny do kożdego.

Dejcie pozōr na dwie rzeczy. Jak sie je na Ajnfarcie, to sie mo kōnto ze takōm samōm dōmynōm, jak widać wyżyj u Wachtyrza: @wachtyrz@ajnf.art. Fest, pra? A do tego na Ajnfarcie idzie dodować nojlepsze ymotikōny na świecie:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ślōnske fany i herby jako ymotikōny

Taki Mastodon i Ajnfart sōm blank bez reklam, bo rozchodzi sie niy ô to, żeby ludziōm coś przedać, ino ich łōnczyć. Za to na serwer bydzie trza sie ściepnōńć co łaska. To znaczy idzie używać za darmo, ale fajnie by było, jakby sie tako ôsoba dociepła. Fair, pra?

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Ôd 7 czyrwca je dostympny po ślōnsku Fedilab, wielofunkcyjny androidowy klijynt Mastodona i bez to tyż Ajnfartu.

Fedilab spiyro tyż inksze nece społecznościowe, co fungujōm we tym samym Fediwersum: Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Peertube, GNU Social, Friendica.

Aplikacyjo mo szyroke funkcyje (nojbarzij we Pleromie i Mastodonie):

 • Sparcie do wielu kōnt
 • Planowanie wiadōmości ze masziny
 • Planowanie rozgłosōw
 • Zokłodki wiadōmości
 • Śledzynie i kōntaktowanie sie ze zdalnymi instancyjami
 • Wyciszanie kōnt na jakiś czas
 • Akcyje na wielu kōntach po dugim prziciśniyńciu
 • Przekłady
 • Raje kōnsztu
 • Raje wideo

Aplikacyjo je darmowo we sklepie F-Droid i płatno we Google Play.

F-Droid to je taki sōm sklep ze aplikacyjami na Android, jak Google Play, ino na nim wszyjske aplikacyje sōm ze ôtwartym zdrzōdłym, to znaczy kożdy może wejzdrzeć, jak dano aplikacyjo je zaprogramowano, abo zrobić audyt. Beztōż take aplikacyje sōm bezpieczniyjsze niż te zawarte, bo dycki wiadōmo, co ône robiōm. Na Google Play niy mōmy takigo kōmfortu.

Link na F-Droid je sam. Idzie stamtōnd ściōngnōńć apka sklepu i jōm zainstalować na mobilnioku. Ôna sie zaktualizuje i bydzie szło zainstalować Fedilab za darmo.

Idzie tyż zainstalować z Google Play, ale tam ôna je za hned 12 złotych.

Fedilab je po slōnsku dziynki projektowi Silling, co mo swoja strōna na silling.org. Znojdziecie na nij katalog ślōnskigo ôprogramowanio, Korpus Ślōnskij Mŏwy, translatōr maszinowy z polskigo na ślōnski, ksiōnżki online po naszymu i inksze.

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

A Wy byście chcieli mieć profil na Ajnfarcie? Napiszcie nōm niżyj we kōmyntorzach.

Profil Wachtyrza na Mastodonie
Profil ôd Wachtyrza na Ajnfarcie. Na razie jeszcze po polsku, ale hned bydzie tyz po naszymu.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

8 kōmyntŏrzi ô „Nowy nec społecznościowy cołki po naszymu

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-