LibreOffice je dostympny po ślōnsku

LibreOffice ôd wersyje 6.3.1 je dostympny po ślōnsku.

LibreOffice to paket biōrowego ôprogramowanio ze ôtwartym kodym zdrzōdłowym rychtowany ôd The Document Foundation. Je dostympny na Windows, Linux i macOS.

Spiyro czytanie i zapisowanie m.in. OpenDocument, formatōw Microsoft Office, CDR (CorelDraw) i PSD (Adobe Photoshop).

Paket je tworzōny ôd 2010 roku na bazie OpenOffice, co przōdzij było czołowym darmowym paketym biōrowym, ale było wykupiōno ôd Oracle, co przestało je budować.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

LibreOffice używajōm lokalne i państwowe administracyje na cołkim świecie, postrzōd nich francusko szandarmeryjo, francuske ministerstwa, italijańske ministerstwo ôbrōny, brytyjski regyrōnek, Walyncyjo, Rzim, Mōnachium i Barcelōna.

The Document Foundation rachuje, iże na cołkim świecie 200 milijōnōw ludzi aktywnie używo LibreOffice.

Wiyncyj ô LibreOffice idzie poczytać na ślōnskij Wikipedyji.

Ściōnganie LibreOffice:

Pozōr: LibreOffice instaluje sie we takij wersyji jynzyka, we jakij je Windows. Przi instalacyji trza zaznaczyć, że mo być po slōnsku. Instrukcyjo krok po kroku je dostympno u nos.
Linux (RPM) paczka ślōnsko
Linux (DEB) paczka ślōnsko
W Linuksach na dniach we repozytoriach pojawi sie aktualizacyjo, tōż za pora dni niy bydzie trzeba ekstra instalować ze strōny.
Dej pozōr tyż:  Diktand Ślōnskij Godki 2014-2024

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza