Piyrszy systym ôperacyjny po ślōnsku je dostympny!

18 października swoja prymiera miała nowo wersyjo systymu ôperacyjnego Ubuntu. Je to darmowy systym ôperacyjny dlo kōmputrōw ôsobistych, co je ôparty na Linuksie.

We pakecie ze systymym przichodzi ślōnski ukłod tastatury i ôprogramowanie we ślōnskij wersyji, w tym klijynt poczty email i ôrganizatōr Evolution, edytōr tekstu Gedit, ôdgrowocz filmōw Totem, przeglōndarka ôbrozkōw Eye of Gnome i moc inkszych. Niy wszyjske programy sōm przełożōne, bo na razie niy ma dostympnyj przeglōndarki internetowyj po ślōnsku, ale we nojbliższych miesiōncach ślōnsko wersyjo bydzie sie jeszcze rozwijać. Do systymu idzie doinstalować paket biōrowy LibreOffice, co je dostympny ôd września po slōnsku.

Linux to familijo systymōw ôperacyjnych ze ôtwartym zdrzōdłym. Ôkrōm Ubuntu, sōm w nij Android, Debian, Fedora, Slackware i inksze. Ubuntu to nojpopularniyjszy linuksowy systym ôperacyjny na kōmputry ôsobiste na świecie. Buduje i rozwijo go ôd 2004 roku brytyjsko firma Canonical. We pōłnocnomacedōńskich szkołach je używanych bez 180 tys. maszin ze tym systymym, a we hiszpańskich je bez 195 tys. kōmputrōw, co fungujōm ze Ubuntu. Ubuntu używo tyż m.in. francusko policyjo i miasto Mōnachium.

Instalatōr idzie ściōngnōńć ze strōny ôd producynta. Trzeba dać pozōr, żeby ściōngnōńć wersyjo 19.10, a niy 18.04.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Leszek Drong w Trinity College o Śląsku

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza