Inkszo: Przemyśliwania ôd mojij mamulki

Pora lot nazod moja muter miała szejśdziesiōnty geburstag. Mie latoś piźnie trzidzieści i prziszłach ku tymu, że sie spytōm tyj mojij mamulki, co by doradziyła takim dziywōm jak jo. Muter se wziyna moji pytani do serca i narychtowała kupa zocnych porad. A brzmiało to mnij wiyncyj tak:

Niy żyj dycki wizjōm urlaubu i rajzōw. Życi toczy sie terozki i akuratnie tukej. I to życi tyż może być cacane, yny dobrze na niy pojrzij.
Patrz sie starać sama ô sia, bo jeżeś do siebie nojważniejszōm personōm we świecie.
Nie trać tela geltu na szuły. Chopy i tak nie zaglondajōm na twoji szłapy.

Przej i miej w zocy swoja familijo i kamratów. Traktuj wszyskich tak, jako byś chciała, coby ciebie traktowali.
Wiek to sōm yny nōmery. Tak rychtyk ôd ciebie zależy, czy kiej bydziesz starym, gderliwym purtym.
Dycki rajzuj, czytej i ruszej sie.
Nie starej sie tela ô wszysko, co sie teroz wydarzo. Niyskorzij bydziesz widzieć, że ganc sie nie spłacało tak sie sztresować.
Wynauczej sie wyboczać. Bez tego bydzie ci ciynżko w życiu.
Żyj po swojimu, a nie tak, jakby tego chcieli inksi.

Być perfekcyjonistōm je blank niyzdrowo. Raus z tym!
Dziynnie godej ludziōm, kierym przajesz, jacy sōm     do cia ważni.
Niechej rozmyślowania ô tym, co myślōm ô ciebie inksi. To je niyherski zwyk, bo kożdy je inkszy: jednymu sie przipodobosz, a drugimu niy.
Chichrej sie sama ze sia! Nie bydź tako poważno!
Niy miyj strachu. Antlich wszysko dycki sie dobrze ukłodo.
Z wiekiym kupa rzeczy robi sie coroz prostszo, a mecyje przestowajōm być mecyjami. Luzuj.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Niy ma co odkłodać życio na jutro, na za tydziyń, ani na bezrok. Trza sie ciyngiym radować z tego, co nōm ône przinosi! A jak sie co nie podobo, to trza to zmiynić, podwiela idzie.

A na fajrant jeszcze mōndry cytat:

“Wszyjscy chcōm twojigo dobra. Nie dej se go ôdebrać” – jako pedzioł Stanisław Jerzy Lec.

Małgorzata. Ślōnskŏ rajzowiczka spod Wodzisławia, frelka wrazidlatŏ i dociyrnŏ. Durch w gangu, rajzuje, furgŏ na paralotni, sztyjc kajś lŏce i pochŏ wiela wlezie. Przaje ślōnskij gŏdce, autōrka tekstów na Wachtyrz.eu i Inkszo.pl.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza