Ślōnsko tastatura na Android

Ôd strzody, 7 siyrpnia, je dostympno nowo ślōnsko tastatura do maszin ze systymym Android. Projekt Silling, co ôdpowiado za Korpus Ślōnskij Mŏwy i translatōr polsko-ślōnski, ôpublikowoł we Sklepie Google przidowek do AnySoftKeyboard, co dziynki niymu idzie pisać na tabletach i mobilniokach uproszczōnym alfabetym ślabikorzowym.

Tastatura mo funkcyjo podpowiadanio słōw i zno ich kole 57 tysiyncy. AnySoftKeyboard to tyż program ze ôtwartym zdrzōdłym, co ôznaczo, że cołki kod je dostympny do przejzdrzynio, i idzie zweryfikować, co aplikacyjo gynau robi. AnySoftKeyboard niy zbiyro żodnych danych z masziny, ani nikaj nic niy wysyło, tōż może sie spodobać tym, co majōm radzi prywatność.

Link do tastatury na strōnie Silling.

Dej pozōr tyż:  Tychy: spotkanie z mistrzem olimpijskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza