Niy ma nadzieje dlŏ ludzkości, 17.06.2018

  • z narkotykami na policyjõ
  • wartcy fojermani
  • jak pozbyć sie szopa

Chop z Florydy zazwōniōł na policyjõ, bo ftoś go ôszydziōł i chcioł, żeby szandarzi podszukali tŏwŏr. Pedzioł tyż, że chciołby wniyś ôbskarżynie na niego. Niy byłoby w tym nic ciekawego, jakby niy to, iże chop kupiōł metamfetaminã i pożałowoł sie, że dostoł niy wiadōmo co. Policyjōny mu pedzieli, żeby przijechoł na kōmyndã, to mu to przetestujōm. Uwierzōł, przijechoł i go heresztowali. Niy biercie narkotykōw, dzieci, bo zgupiejecie.

Zdrzōdło: CNN

Fe
Fe.

Fojermani w Dunedin w Nowyj Zelandyji zarŏz po pōł dziesiōntyj rano we sztwŏrtek musieli lecieć do alarmu ôgniowego we swojij włŏsnyj kuchni. Rzeczniczka padŏ, iże coś sie przipŏlyło. Ale czas reakcyje mieli rekordowy.

Zdrzōdło: Otago Daily News

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Fotka mŏ ino tela spōlnego, iże to je ratusz w Dunedin. Fot.: Ulrich Lange / Wikimedia Commons
Fotka mŏ ino tela spōlnego, iże to je ratusz w Dunedin. Fot.: Ulrich Lange / Wikimedia Commons

Amerykōny moc bojōm sie szopōw praczy skuli tego, iże Amerykōny bojōm sie wszyjskigo, a nojbarzij ściyklizny. Tōż chop w Kolorado ôbejzdrzoł szopa spinać sie na sup i uzdoł sie, iże trzeba zwiyrzã pozbyć żywobyciŏ. Jak rychtowoł flintã, to ôna bez cufal dała szus i chop dostoł w nogã. Karma?

Zdrzōdło: New York Post

Śmierć w ôczach
Śmierć w ôczach

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza