Przeglōnd tydnia na gōrnoślōnskich szpilplacach

We Korei dalyj trwajōm Zimowe Igrzyska, ale dzieje sie też już wiela na gōrnoślōnskich szpilplacach.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Grŏ już polskŏ Ekstraklasa, a w niyj nasze ferajny.

W niedziela Piast Gliwice wygroł we Gdańsku ze Lechiōm 2-0 po golach Szczepaniaka (65 minuta) i Papadopulosa (90 minuta). Dziynki tej wygranej we Gliwicach bandōm mōgli w tym tydniu spokojniyj trynować.

Gōrnik Zŏbrze dopiyro na wieczōr we ôstatnim szpilu kolejki bandzie gojściōł Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Kożdy wynik prōcz wygranej Gōrnika bandzie uznany za niespodzianka.

Gōrnik je 4, a Piast 13.

 

Grajōm też we Republice Czeskej. Karwina wygrała we Mladej Boeslav 1-0 po golu ôd Wagnera w 91 minucie! Nie miōł za to szczyńscia Banik Ôstrawa, kery u siebie przegrōł ze Slovackym 1-2. Jedynego gola przi stanie 0-2 strzelōł Poznar. Bōło to we 74 minucie.

Karwina je 11, a Banik ôstatni – 16.

I we Polsce i we Czechach pauzuje jeszczy drugŏ liga.

Pejter Długosz

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-