Przeglōnd tydnia na gōrnoślōnskich szpilplacach

We Korei dalyj trwajōm Zimowe Igrzyska, ale dzieje sie też już wiela na gōrnoślōnskich szpilplacach.

Grŏ już polskŏ Ekstraklasa, a w niyj nasze ferajny.

W niedziela Piast Gliwice wygroł we Gdańsku ze Lechiōm 2-0 po golach Szczepaniaka (65 minuta) i Papadopulosa (90 minuta). Dziynki tej wygranej we Gliwicach bandōm mōgli w tym tydniu spokojniyj trynować.

Gōrnik Zŏbrze dopiyro na wieczōr we ôstatnim szpilu kolejki bandzie gojściōł Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Kożdy wynik prōcz wygranej Gōrnika bandzie uznany za niespodzianka.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Gōrnik je 4, a Piast 13.

 

Grajōm też we Republice Czeskej. Karwina wygrała we Mladej Boeslav 1-0 po golu ôd Wagnera w 91 minucie! Nie miōł za to szczyńscia Banik Ôstrawa, kery u siebie przegrōł ze Slovackym 1-2. Jedynego gola przi stanie 0-2 strzelōł Poznar. Bōło to we 74 minucie.

Karwina je 11, a Banik ôstatni – 16.

I we Polsce i we Czechach pauzuje jeszczy drugŏ liga.

Dej pozōr tyż:  „Jednoaktówka po śląsku” po raz 11.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza