Przeglōnd tydnia na gōrnoślōnskich szpilplacach #2

We Korei dalyj trwały Zimowe Igrzyska Olimpijske, ale dzieje sie też już wiela we gōrnoślōnskich ferajnach.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Grŏ już polskŏ Ekstraklasa, a w niyj nasze ferajny.

Ślōnsk Wrocław zrymisowoł 1-1 ze Gōrnikym Zŏbrze. Strzylanie już w 8 minucie napoczōn Michał Koj dlŏ Zŏbrzŏ. Wyrōwnoł we 66 minucie Arkadiusz Piech. Szansã na zwyciynstwo Zŏbrzan zmarnowoł w 87 minucie nojlepszy strzelec Zŏbrzan, Bask Igor Angulo, kery przestrzelōł elwra.

We drugim szpilu Piast Gliwice 0-0 u siebie zrymisowoł ze Wisłōm Krakōw.

Gōrnik je 4., a Piast 13.

W Republice Czeskiej srogi sukces ôdnotowoł MFK Karviva, kery wygroł 4-0 ze Fastavym Zlin. Gole strzelili Lukáš Budínský we 32 minucie z elwra, Tomáš Wágner we 39 i 74 minucie, a Marek Janečka we 49.

Banik Ostrava zrymisowoł we Teplicach 0-0 i dalyj je ôstatni. Spokojniyj śpiōm we Karvinyj, kerŏ awansowała na 10 plac w lidze czeskej.

I we Polsce i we Czechach pauzowała jeszczy drugŏ liga.

Pejter Długosz

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-