Przeglōnd tydnia na gōrnoślōnskich szpilplacach #2

We Korei dalyj trwały Zimowe Igrzyska Olimpijske, ale dzieje sie też już wiela we gōrnoślōnskich ferajnach.

Grŏ już polskŏ Ekstraklasa, a w niyj nasze ferajny.

Ślōnsk Wrocław zrymisowoł 1-1 ze Gōrnikym Zŏbrze. Strzylanie już w 8 minucie napoczōn Michał Koj dlŏ Zŏbrzŏ. Wyrōwnoł we 66 minucie Arkadiusz Piech. Szansã na zwyciynstwo Zŏbrzan zmarnowoł w 87 minucie nojlepszy strzelec Zŏbrzan, Bask Igor Angulo, kery przestrzelōł elwra.

We drugim szpilu Piast Gliwice 0-0 u siebie zrymisowoł ze Wisłōm Krakōw.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Gōrnik je 4., a Piast 13.

W Republice Czeskiej srogi sukces ôdnotowoł MFK Karviva, kery wygroł 4-0 ze Fastavym Zlin. Gole strzelili Lukáš Budínský we 32 minucie z elwra, Tomáš Wágner we 39 i 74 minucie, a Marek Janečka we 49.

Banik Ostrava zrymisowoł we Teplicach 0-0 i dalyj je ôstatni. Spokojniyj śpiōm we Karvinyj, kerŏ awansowała na 10 plac w lidze czeskej.

I we Polsce i we Czechach pauzowała jeszczy drugŏ liga.

Dej pozōr tyż:  Śląski handmade w M1 Zabrze

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza